Projectduur: 
1 mei 2022 - 30 april 2024
Info:
Interclusterproject
Nationaal project

Het project CHyPS, wat staat voor Clean Hydrogen Propulsion for Ships, wil de weg effenen naar een volwaardige numerieke toolbox, waarbij verschillende componenten van een scheepsvoortstuwingssysteem worden gesimuleerd dat wordt aangedreven door schone brandstoffen zoals (vloeibare) waterstof, e-methaan of methanol.

Dit project richt zich daarom op de ontwikkeling van hoogwaardige 3D-numerieke modellen voor een aantal kritische componenten waarvoor momenteel geen adequate simulatiemodellen beschikbaar zijn, zoals de brandstoftank voor schone cryogene brandstoffen en de verbrandingsmotor die op deze brandstoffen werkt.

In een tweede stap worden deze high-fidelity modellen met een nieuwe machine learning-methodologie omgevormd tot eenvoudigere maar realistische modellen die veel minder rekentijd vergen. Met het oog op valorisatie worden deze modellen geïntegreerd in een kant-en-klaar simulatieplatform.

Bij de ontwikkeling van kritische modellen in dit project streven de projectpartners ernaar dat het toekomstige simulatieplatform ingezet kan worden voor verschillende soorten schepen en een grote verscheidenheid aan vaarprofielen.

Naast de state-of-the-art omvat het project volgende innovatieve elementen:

  • Ontwikkeling van gedetailleerde modellen van de fysische processen in de brandstoftank en chemische reacties in de verbrandingsmotor;
  • Focus op toekomstige brandstoffen die geen impact hebben op het milieu, waaronder waterstof, e-methaan en methanol; 
  • Focus op schaalwetten: modellen zullen voor verschillende gebruikstoepassingen ingezet kunnen worden, b.v. grootte of vermogen van een schip;
  • Focus op het dynamische aspect, zoals verschillende belastingsprofielen. 

Partners: Universiteit Gent (onderzoeksgroep Sustainable Thermo-Fluid Energy Systems) en von Karman Institute for Fluid Dynamics (onderzoeksgroep Propellant Management Systems).

Betrokken clusters: VIL en De Blauwe Cluster

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Kristien Veys

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.