Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
september 2020 - september 2022
Info:
DBC als partner
Internationaal project

Europa als technologische en industriële wereldleider in Blue Energy

De ELBE+-partners willen Europa mee positioneren als de technologische en industriële wereldleider in blue energy. Zeven Europese clusters, waaronder De Blauwe Cluster, bundelen de krachten om een pan-Europese blue energy-cluster vorm te geven, met ambities op wereldniveau.

De focus ligt op golfenergie, getijdenenergie, floating offshore windenergie (FOW) en opkomende markten voor fixed bottom offshore windenergie. De volgende activiteiten worden opgezet:

  • Marktanalyse FOW voor de US, Japan, Korea en Taiwan & high level analyse van de opkomende markten voor fixed bottom offshore wind in Vietnam, Korea en India
  • Verkennende trip bottom offshore wind naar Azië (land te selecteren)
  • Netwerk activiteiten in Frankrijk en Noorwegen
  • Directe missies naar de US en Azië
  • Terugkerende missie uit de US
  • Samenwerkingsovereenkomsten met een US en een Japanse bedrijvencluster
Voorstelling van het project ELBE+

ELBE+ is een erkend European Strategic Cluster Partnership. Dit project is een tweede fase. Binnen de eerste fase werd aan de hand van waardeketenanalyses, marktstudies en -verkenningen een internationalisatiestrategie opgesteld.

Partners: Basque Energy Cluster (E), Aberdeen Renewable Energy Group (SCH), OffshoreVäst (SWE), De Blauwe Cluster, Energy Cluster Denmark (DK), Pôle Mer Mediterannée (Fr) en GCE Node (N).

Met de steun van: EU COSME-programma.

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.