Projectstatus: 
In uitvoering
Info:
Lopend project
DBC als partner
Internationaal project

Het project 'Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region' streeft ernaar om strategieën te ontwikkelen om de mariene ruimtelijke planning in de Noordzee, de Baltische Zee en daarbuiten te ondersteunen. Daarbij kijkt men ook naar de ambities en uitdagingen in het kader van de Europese Green Deal.

Binnen dit grensoverschrijdende project gaat er heel veel aandacht naar de nieuwe sectoren binnen de duurzame blauwe economie. Er wordt binnen die context gewerkt rond vijf klimaatgerelateerde prioriteiten, met name ocean governance, ecosysteembenadering, blauwe economie, monitoring & evaluation, en data.

Bij het project zijn 15 organisaties betrokken uit negen verschillende Europese landen die in de hogervermelde regio gelegen zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, treedt op als trekker. 

De Blauwe Cluster is trekker van de prioriteit "blauwe economie" en zal daartoe de mariene ruimtelijke plannen van de verschillende landen vergelijken en de stakeholders in kaart brengen. Aan de hand van workshops zullen ervaringen en kennis uitgewisseld worden. Dit moet resulteren in een beleidsnota over ruimtelijke inplanning van de blauwe economie. De Blauwe Cluster heeft het mandaat gekregen van FOD Leefmilieu om namens hen deze taken uit te voeren in het project.

Beknopte voorstelling van het project

Partners: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Nederland); Deense Maritieme Autoriteit (Denemarken); De Blauwe Cluster VZW (België); Regionale Raad van Zuid-West-Finland, Ministerie van MilieuFins Milieu-InstituutCommissie ter bescherming van het Baltische mariene milieu en Overheid van Åland (Finland); Hydrografische en Oceanografische Dienst van de marine (Frankrijk); Federaal Agentschap voor Maritieme Scheepvaart en Hydrografie (Duitsland); Nationaal Agentschap voor Regionale Ontwikkeling - VASAB-secretariaat (Letland); Maritiem Instituut van de Maritieme Universiteit te Gdynia (Polen); en Zweeds Agentschap voor Marien Beheer en Waterbeheer en Nordregio (Zweden). 

Met de steun van: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (EASME)

Contactpersoon: Marijn Rabaut

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.