Projectstatus: 
Afgelopen
Projectduur: 
1 september 2020 - 1 maart 2021
Info:
DBC-project

Het MARCOS-project zal het potentieel van grootschalige offshore aquacultuur (LSOA) onderzoeken en analyseren voor drie scenario’s: (1) als “stand-alone”-activiteit in daarvoor bestemde gebieden; (2) geïntegreerd in nieuw te ontwikkelen zones volgens het multi-use-principe; en (3) geïntegreerd in operationele windparken.

Voor elk van deze scenario’s zullen de sterktes, zwaktes, risico’s en kennishiaten in kaart worden gebracht. Op basis hiervan zal een roadmap uitgewerkt worden die beschrijft welke inspanningen, innovaties en kennisopbouw nodig zijn om de slaagkansen van LSOA te verhogen.

Om de doelstelling te bereiken, zullen volgende stappen gezet worden:

  1. Identificeren van de evaluatiecriteria voor LSOA om tot een kwalitatieve inschatting van de “window of opportunity” in het Belgische deel van de Noordzee te komen;
  2. Inzetten van numerieke modellering om de impact van hydrodynamische condities op LSOA en het golfdempend effect van LSOA beter te begrijpen;
  3. In kaart brengen van designopties voor LSOA aan de hand van oplossingen voor de verankering, vereisten voor de installatie en interactie met de infrastructuur in de windmolenparken;
  4. Evalueren van het potentieel van verschillende types van maricultuur (vb. mosselen en zeewieren) aan de hand van een aantal testcases in de Noordzee;
  5. Opstellen van een roadmap die de antwoorden op de onderzoeksvragen samenvat en de scope van toekomstige innovatieprojecten inzake LSOA beschrijft;

Met deze studie wil het MARCOS-project een substantiële en onderbouwde stap zetten richting toekomstige ontwikkelingen en investeringen op vlak van LSOA. De roadmap zal gebruikt worden om thema’s te selecteren die de partners van het MARCOS-project verder zullen uitwerken in vervolgprojecten.

Partners: Haedes (trekker), AtSeaNova, Brevisco en DEME

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Lien Loosvelt (lien.loosvelt@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.