Projectstatus: 
Afgelopen
Projectduur: 
01 oktober 2016 - 30 september 2018
Info:
DBC als observer

Vlaanderen kan voortrekker zijn op het vlak van kweek, verwerking en vermarkting van zeewieren.

Sommige bedrijven in Vlaanderen gebruiken nu al zeewier, maar op kleine schaal en met zeewier afkomstig van wilde oogst uit het buitenland. Lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier via de korte keten daarentegen bieden heel wat mogelijkheden voor het Vlaams milieu en de markt. Maar doorheen de waardeketen zijn er nog behoorlijk wat barrières weg te werken om dit mogelijk te maken.

Met het project SeaConomy heeft voor het eerst een multidisciplinair consortium van bedrijven, sectororganisaties en overheidsinstanties samengebracht om de Vlaamse zeewierindustrie concreet in kaart te brengen. Zij hebben een antwoord geformuleerd op vragen zoals:

  • Welke soorten worden gevraagd en mogen worden gekweekt? Welke volumes zijn gewenst?
  • Welke kweekoppervlaktes zijn nodig en welke zones zijn geschikt? Welke zones op zee zijn beschikbaar?
  • Is kweek haalbaar langs de kust of in de offshore windmolenparken?
  • Welke technologieën zijn meest geschikt voor kweek, voorbehandeling, en verwerking?
  • Welke afzetmarkten kunnen worden aangesproken?
  • ...

In mei 2018 presenteerde het consortium hun visietekst.

 

Partners: Sioen Industries, POM West-Vlaanderen, PURES, Lambers-Seghers, Colruyt Group, met medewerking van Flanders' Maritime Cluster en Flanders' Food.

Met de steun van: Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) van i-Cleantech Vlaanderen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.