PLUXIN (Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders)

Plastic wordt in toenemende concentraties in de oceaan gevonden. Dat is een probleem, want plastic breekt slecht af. Het is dan ook van groot belang te vermijden dat er nog plastic in onze rivieren en zee terechtkomt. Het PLUXIN-project gaat na hoeveel plastic zich in de rivieren en oceanen bevindt, waar precies en wanneer het daar terecht komt.
Status
In uitvoering
Duur
sep 2020 - feb 2024
Type
DBC-project

Innovatieve en automatische detectiemethoden zijn nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid plastic die naar zee stroomt. Deze nieuwe methodes werken complementair aan reeds bestaande observatiemethodes met behulp van netten en sedimentverzamelaars. De verkregen informatie is essentieel om computermodellen te ontwikkelen die de stroom van plastic berekenen, accumulatiezones identificeren, en helpen om de verdeling van het plastic in de waterkolom beter te begrijpen. 

De ontwikkeling van een tweedimensionaal-horizontaal (2DH) verspreidingsmodel van plastic staat centraal in het PLUXIN-project. Dit model zal gekalibreerd en gevalideerd worden aan de hand van experimenten en stalen verzameld tijdens veldtesten. Reflectiegegevens van plastic afval, verkregen via teledetectie, zullen door middel van algoritmes ('machine learning') geïdentificeerd worden. Dit kan leiden tot een geautomatiseerde detectiemethode voor plastic deeltjes. Naast het horizontale gedrag zullen ook de verticale bewegingen van plastic deeltjes in de waterkolom in kaart gebracht worden aan de hand van labotesten en in-situ staalnames. Hierbij worden factoren zoals verwering, biofouling en fragmentatie in rekening gebracht. 

PLUXIN gaat ook uitgebreid in op de mogelijkheden die de projectresultaten bieden voor economische en maatschappelijke valorisatie, en zal dankzij de nauwe samenwerking tussen de kennisinstellingen & bedrijven en de nieuw verworven kennis leiden tot bijkomende interdisciplinaire innovatieprojecten. Het project biedt ook een platform waar kennisinstellingen, bedrijven, externe wetenschappers, beleidsmakers en burgers met elkaar in dialoog kunnen gaan om toekomstige samenwerkingen in het kader van de blauwe innovatie in Vlaanderen aan te gaan.

Bekijk een fimplje over de resultaten van het PLUXIN-project

Partners: VLIZ, KU Leuven, UAntwerpen, Ugent en VITO 

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Kristien Veys

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.