Blue Session "Digital Aquafarm"

De Blauwe Cluster organiseert in samenwerking met Universiteit Gent en Watercircle een Blue Session rond digitalisering van aquafarming en de zoektocht naar betaalbare sensoren. Twee thesisstudenten hebben in kader van het Smart WaterUse project onderzoek gedaan naar monitoring in RAS systemen voor zeewier en garnalen en stellen graag hun resultaten voor.
Type
Afgelopen, Eigen activiteit, Activiteit voor leden en niet-leden
Datum
-
Adres
vergaderzaal F.01 Coupure Links 653, 9000 Gent
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Aquacultuur is sterk aan het groeien in Europa, maar dit gaat gepaard met enkele duurzaamheidsuitdagingen. Met name op het gebied van nutriëntengebruik en ziektepreventie is er nog heel wat nood aan verbetering. Een digitale transformatie is hierin cruciaal.

De grote hoeveelheden beschikbare gegevens laten toe om tijdrovende handmatige activiteiten te vervangen door early warning systemen. Voor algemene milieuparameters zijn reeds geautomatiseerde bewakingssensoren beschikbaar, maar dat is niet het geval voor andere relevante parameters, zoals nutriënten, of deze sensoren zijn te duur voor kleinere bedrijven en startende ondernemingen.

In deze sessie proberen we meer inzicht te krijgen in de specifieke noden en uitdagingen van de aquacultuursector op vlak van digitalisatie. Aan de hand van enkele onderzoeksprojecten schetsen we een beeld van de (on)mogelijkheden die gangbare en minder gekende technologie met zich meebrengen.

Op basis hiervan willen we in discussie gaan over nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn om digitalisatie in aquacultuur haalbaar en schaalbaar te maken. We sluiten af met een rondleiding en demo in de labo’s van het ARC.

Door wie en voor wie?

Dit initiatief is een samenwerking tussen De Blauwe Cluster, Universiteit Gent en Watercircle, en kadert binnen het Smart WaterUse-project, dat gecoördineerd wordt door Flanders’ FOOD en kan rekenen op de financiële ondersteuning van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het event is gericht op de industrie en startups die interesse hebben in de digitalisering van aquacultuur; academia die expertise opgebouwd hebben op vlak van digitalisering of aquacultuur; en alle andere organisaties die een link hebben met sensoren, digitalisering en/of aquacultuur/aquafarming.

Programma

We verwelkomen je graag op de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen vanaf 13u30 met een koffie. Het officiële gedeelte begint om 14u. Op het programma staan enkele pitches en een interactieve sessie. Afsluiten doen we met een geleid bezoek en enkele demo's. Na afloop kan je wat napraten bij een hapje en een drankje.

Bekijk het programma in detail

14u00 Introductie: Smart WaterUse & digitalisatie in aquacultuur (Karen Vanderstraeten; De Blauwe Cluster)
14u10 Pitch #1: Mogelijkheden om stikstofmetingen te integreren in een sensornetwork voor garnalenkweek: Seney Reef versus spectrolyser (Bernd Herremans, UGent)
14u30 Pitch #2: Mogelijkheden van open-source systemen voor het autonoom monitoren, digitaliseren en visualiseren van data in zeewierkweek (Charles Dimiaux, UGent)
14u50 Koffiepauze
15u00 Interactieve sessie: capteren van noden van de industrie (o.a. sensoriek, watertechnologie, dataplatformen) & formuleren van next steps (moderatie door Matthias Mertens, Watercircle, Shanna Vanblaere, EMBRC-UGent, en Karen Vanderstraeten, De Blauwe Cluster)
15u30 Site visit & demonstratie: bezoek aan het Artemia Reference Center met testopstelling digitalisatie
fish in blue water

Hoe deelnemen?

Inschrijven kan tot 2 september door je te registeren via het webformulier. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20, dus snel inschrijven is de boodschap.

Leden van de begeleidingsgroep van het Smart WaterUse-project kunnen gratis deelnemen, anderen betalen €75.

Smart WaterUse

Het project Smart WaterUse draait rond het beheersen van waterrisico’s en slim omgaan met water binnen de sectoren (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Doel is bedrijven in staat stellen hun waterverbruik en -hergebruik te optimaliseren. Om de efficiëntie van waterbesparende maatregelen te verhogen, worden waterbehandelingstechnieken best aangestuurd worden door middel van sensoren.

Meer info? Neem contact op met Lien Loosvelt.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.