Smart WaterUse

Smart WaterUse is een collectief project rond het aanpakken van de waterrisico’s en slim omgaan met water binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het uiteindelijke doel van het Smart-WaterUse project is bedrijven in staat te stellen hun water- en droogtegerelateerde risico’s in kaart te brengen en aan te pakken.
Status
Afgelopen
Duur
jan 2020 - mrt 2023
Type
Interclusterproject

Smart WaterUse is een intercluster COOCK-project dat gecoördineerd wordt door Flanders' FOOD en waarin De Blauwe Cluster als onderaannemer enkele taken opneemt. Volgende activiteiten zullen opgezet worden:

  • Collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking rond waterrisico’s beheersen;
  • Wateraudits bij bedrijven om inzicht te verwerven in de sectorgebonden waterrisico’s;
  • Ontwikkeling van een online smart-water tool: een Waterbarometer-tool die in kaart brengt hoe waterbewust een bedrijf is, hoe het omgaat met waterrisico’s en hoe goed het gewapend is tegen potentiële droogterisico’s nu en in de toekomst. De Waterbarometer-tool voorziet een aantal scenario’s voor alternatief watergebruik alsook een voorstel voor mogelijke droogtemaatregelen
  • Techno-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, waarbij minder geschikte waterbronnen opgewaardeerd kunnen worden (o.a. ontzilting van zeewater);
  • Demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data (o.a. in land-based aquafarms);
  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen

Om ervoor te zorgen dat de projectresultaten van het collectief onderzoek breed inzetbaar en echt bruikbaar zijn voor bedrijven, wordt een begeleidingscomité opgericht. Bedrijven die lid zijn van DBC kunnen aan gunstige voorwaarden deelnemen aan de begeleidingsgroep. 

Voorstelling van de Waterbarometer

Partners: De Blauwe Cluster, Fevia, Flanders' FOOD, Watercircle, Centexbel, VITO, Vlakwa en Universiteit Gent

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Eveline Buyck 

Projectcoördinator: Bianca Lefevere (Flanders' FOOD)

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.