Knokke-Heist

Bommen en granaten: restanten uit het verleden

Op anderhalve kilometer voor de kust van Heist ligt zo'n 35 ton munitie opgeslagen. De munitiestortplaats roept nog steeds veel vragen op. Zo heeft men eigenlijk geen idee hoeveel gifgasgranaten hier eigenlijk liggen.

Ann Overmeire, community manager bij De Blauwe Cluster vzw, vertelt: "Uit getuigenverslagen weet met dat na de Eerste Wereldoorlog een schip zes maanden lang elke dag granaten op deze plek heeft gedumpt. Later werd de stortplaats waar vermoedelijk zo’n 35 ton munitie ligt opgeslagen vergeten.

Jaren later werd beslist de haven van Zeebrugge uit te breiden. Nadat men granaten had teruggevonden, werd al snel een gebied van anderhalve vierkante kilometer afgebakend waar niet gevist mocht worden of de ankers uitgeworpen. Het gebied werd later uitgebreid tot drie vierkante kilometer, als een soort vijfhoek." 

Dichtbij de Kust liggen de granaten onder een dikke laag slib, verder van de Kust liggen ze door erosie dichter bij het oppervlak. Zo’n 30 procent van het stort bestaat uit gifgasgranaten, maar ook het TNT van de andere granaten is potentieel gevaarlijk.

De stortplaats wordt goed gemonitord. Men vermoedt dat de granaten in goede conditie zijn. Toch werden bij een laatste monitoring wel degelijk concentraties TNT in het water gevonden.  Er werd nog geen actie ondernomen om het stort op te ruimen omdat de technologie hiervoor vandaag niet voor voorhanden is.

Verspreid over heel Europa bevinden zich munitiestortplaatsen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Tussen Engeland en Ierland ligt wel 1 miljoen ton munitie, ten noorden van de Waddeneilanden tot wel 1,5 miljoen ton.

Lees meer over het domein Oceaanvervuiling en afvaloplossingen.