Blankenberge

Kuststormen: innovatieve maatregelen

Onze Noordzeekust wordt van tijd tot tijd geplaagd door stormen van een uiteenlopend kaliber. In kustgemeentes zoals Blankenberge neemt men gepaste maatregelen om potentiële schade te voorkomen.

SARCC staat voor Sustainable & Resilient Coastal Cities, een Europees netwerk waar ook Blankenberge deel van uitmaakt. Als burgemeester van Blankenberge was Patrick De Klerck gangmaker voor een aantal kustbeschermingsmaatregelen tegen wat ‘de duizendjarige storm’ genoemd wordt, een superstorm die eens om de duizend jaar aan land komt. Nu hij burgemeester af is, blijft Patrick De Klerck zich als ambtenaar bij de Vlaamse overheid inzetten binnen dit thema.

“Essentieel in dit verhaal is de bewustwording van de burger. Er zijn immers veel maatregelen nodig om kuststormen efficiënt op te vangen. Kustverdediging moet een samenwerking zijn tussen ondernemingen, overheid, wetenschap en burgers.”

Voor Patrick De Klerck is het doorbreken van de ‘Atlantik Wall’ zoals hij de hoogbouw op de dijk noemt, een interessante denkpiste. “We moeten anders gaan bouwen aan de Kust. Waarom geen retentiebekken creëren, een groot plein met daarboven een appartementsblok op stelten. Het klinkt revolutionair, maar in onze ogen noodzakelijk. In Nederland is al aan de bouw van zo’n bekken begonnen.”

Een andere mogelijkheid is het in de hand werken van de duinvorming voor de Sint-Jansdijk, de dijk die het strand van de duinen en polders scheidt. In Middelkerke wordt van dit proefproject werk gemaakt.

patrick de klerck over kustverdediging

“Het strand tussen Zeebrugge en Blankenberge wordt elk jaar groter. Ook dat schept mogelijkheden voor duinaangroei. Wij pleiten voor een duinlob, een horizontale duin op het strand.”

Patrick De Klerck wijst erop dat veel binnen T.OP Kustzone, het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de Kustzone, zich nog in de conceptfase bevindt. “Bijna al onze partners buigen zich momenteel over dergelijke innovatieve projecten.”

Lees meer over het domein Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.