Bredene

Oosteroeverduinen: eerherstel voor de natuur

Op de Oostendse Oosteroever worden momenteel heel wat nieuwe stedelijke voorzieningen gebouwd. In dit kader werd ook beslist om het duinenlandschap opnieuw aan te leggen en beter te laten aansluiten op de nieuwe publieke ruimte.

Voordat het stadsvernieuwingsproject op Oesteroever in 2013 van start ging, waren de duinen in dit gebied in feite een allegaartje van verschillende functies. Die functies waren ook helemaal niet op elkaar afgestemd. Dat had dan ook een aanzienlijke impact op de aantrekkelijkheid van dit stadsgedeelte. 

Kris Delvaux, Klimaatmanager bij Stad Oostende, legt uit hoe men erin geslaagd is om het gebied een nieuwe dynamiek te geven: "We hebben de gebouwen van de zeilclub en de gebouwen van de jeugdwerking verwijderd. We hebben de natuur in ere hersteld. Er zijn ook opnieuw duinen aangelegd."

Wat wel bewaard is gebleven, zijn een aantal militaire gebouwen en constructies. Die zaten vroeger weggestoken tussen het zand en de duinen, maar zijn nu duidelijk zichtbaar in het landschap. Op die manier wordt het cultuurhistorisch erfgoed van het gebied beter ontsloten en gevalideerd.

Maar ook voor de veiligheid van de kust is de herinrichting van het gebied een goede zaak. "Belangrijk daarbij is dat we de Oosteroeverduinen ook inschakelen om de zeewering te versterken en dat we nature-based solutions toepassen. Geen beton, geen verhardingen, geen muren", zegt Kris.  

Door diverse ingrepen is het gebied nu heel wat toegankelijker, en het maakt zelfs deel uit van het Groene Lint, een grotendeels autovrije fietsroute die je meeneemt langs een aantal verrassende landschapselementen rondom de stad. Ben je dus nog eens in Oostende, loont het beslist de moeite om ook de minder bekende Oosteroever een bezoekje te brengen.

Lees meer over de thema's Blauw Toerisme en Kustbescherming & gebruik van minerale rijkdommen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.