Premium lidmaatschap

Naast alle voordelen van de andere lidmaatschappen hebben premiumleden ook inspraak bij de bepaling van de jaarplanning, thema’s en activiteiten, georganiseerd door de Blauwe Cluster. Je bedrijf zit als het ware in de drivers’ seat van ons innovatieve netwerk.

Kennis

De premiumleden genieten uiteraard van alle voordelen van de andere lidmaatschappen. Ze hebben ook zeggenschap bij de bepaling van de jaarplanning, thema’s en activiteiten, georganiseerd door De Blauwe Cluster. De blauwe strategie die door deze bedrijven wordt nagestreefd, zal ook gepromoot worden door De Blauwe Cluster, waarbij er gestreefd wordt naar implementatie op alle beleidsniveaus. 

Jouw bedrijf wordt bovendien actief betrokken bij onze inspanningen om de Vlaamse blauwe economie in de kijker zetten bij toonaangevende internationale organisaties zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie, de VN en de OESO.

Netwerking

Tot 10 medewerkers van je bedrijf krijgen gratis toegang tot alle events, zowel netwerkevents als workshops. Ook zal de bedrijfsleider worden uitgenodigd op het jaarlijkse CEO-diner, een netwerkevent waar heel wat kruisbestuiving ontstaat met andere innoverende bedrijfsleiders van de strategische en de premium leden.

Je bedrijf krijgt een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Zo kan je de richting van De Blauwe Cluster mee bepalen. Daarnaast mogen premiumleden ook een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger afvaardigen naar de stuurgroep.

Innovatie

Voor de premiumleden wordt geen begeleidingsfee gevraagd voor projectbegeleiding en -opvolging. Meer zelfs: het voorzitterschap van de werkgroepen opgericht in de schoot van De Blauwe Cluster is voorbehouden voor premium leden.

Bedrijven die participeren aan een Blauwe Cluster project, hetzij als partner hetzij als lid van de advisory board, dienen tijdens de volledige looptijd van het project lid te zijn van De Blauwe Cluster.

Sluit je aan bij het innovatieve netwerk van De Blauwe Cluster en ontdek het potentieel van de blauwe economie voor jouw bedrijf.

Premiumlid word je voor 60.652 euro per jaar (excl. BTW, tarief 2024). Het lidmaatschap wordt automatisch vernieuwd en geldt per kalenderjaar.

Word nu premium lid van De Blauwe Cluster

Inschrijven
Aantal medewerkers
Geef een korte omschrijving van de activiteiten van jouw bedrijf.
Omzet in België
Balanstotaal
Zelfstandigheid
Waarom wil je graag lid worden van De Blauwe Cluster?

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.