Standaard lidmaatschap

Wil je het verschil maken als innovatievoortrekker? Voor standaardleden gaat De Blauwe Cluster proactief op zoek naar opportuniteiten voor je bedrijf en zet het matchmakingactiviteiten op maat op. Je bedrijf wordt proactief gecontacteerd bij calls en financieringsmogelijkheden van innovatie-ideeën, zodat je geen enkele opportuniteit mist.

Kennis

Naast de open toegankelijke informatie op de website en nieuwsbrieven krijg je ook toegang tot gesloten activiteiten en informatie zoals webinars, thematische fiches, enz... Wij organiseren jaarlijks één activiteit op maat van jouw noden. Dat kan gaan van een gerichte matchmaking tot een persmoment of een infosessie rond een specifiek thema.

Netwerking

Als standaardlid mag je bedrijf 3 keer per jaar 3 medewerkers gratis naar onze netwerkevents afvaardigen. Deze events zijn uitermate geschikt om contacten te leggen met andere innoverende bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties. Wil je met meer medewerkers deelnemen? Dat kan tegen een extra vergoeding.

Om de kruisbestuiving tussen de standaardleden te bevorderen, wordt er een netwerklunch specifiek voor deze bedrijven georganiseerd. De standaardleden kunnen ook worden uitgenodigd op de stuurgroep, indien dit inhoudelijk relevant is. 

Innovatie

Er wordt direct contact opgenomen bij calls volgens de interessedomeinen van je bedrijf. Projecten worden intensief begeleid door De Blauwe Cluster. De begeleidingsfee (€ 1.190 na indiening 10-pager, € 4.120 na goedkeuring door VLAIO, tarieven voor 2024 - excl. BTW) voor 1 innovatieproject per jaar is in dit lidmaatschaptarief inbegrepen.

Bedrijven die participeren aan een Blauwe Cluster project, hetzij als partner hetzij als lid van de advisory board, dienen tijdens de volledige looptijd van het project lid te zijn van De Blauwe Cluster.

Sluit je aan bij het innovatieve netwerk van De Blauwe Cluster en ontdek het potentieel van de blauwe economie voor jouw bedrijf

Standaard lid word je voor 6.065 euro per jaar (excl. BTW, tarief 2024). Het lidmaatschap wordt automatisch vernieuwd en geldt per kalenderjaar.

Word nu standaard lid van De Blauwe Cluster

Inschrijven
Aantal medewerkers
Geef een korte beschrijving van de activiteiten van jouw bedrijf.
Omzet in België
Balanstotaal
Zelfstandigheid
Waarom wil je graag lid worden van De Blauwe Cluster?

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.