Strategisch lidmaatschap

Strategische leden worden nauw betrokken bij de bepaling van de jaarplanning en specifieke thema’s van De Blauwe Cluster. Je bewaakt mee de innovatieagenda en weegt op de blauwe strategie die De Blauwe Cluster uitdraagt.

Kennis

Naast de voordelen die de verkennende en standaardleden genieten, kan deze groep daar bovenop deelnemen aan de strategische klankbordgroep. Daar worden de jaarplanning en thema’s van de projectoproepen en activiteiten van De Blauwe Cluster behandeld. Je bedrijf wordt proactief benaderd voor de invulling van calls, thema’s en projecten.

Netwerking

ls strategisch lid mag je bedrijf 5 medewerkers gratis afvaardigen naar 3 netwerkevents en workshops. Deze events zijn uitermate geschikt om contacten te leggen met andere innoverende bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties. Wil je met meer medewerkers deelnemen? Dat kan tegen een extra vergoeding.

Daarnaast zal de bedrijfsleider worden uitgenodigd op het jaarlijkse CEO-diner met de andere strategische en premium leden. Een uniek netwerkevent voor bedrijfsleiders die innovatie in de blauwe economie hoog in het vaandel dragen.

Je bedrijf mag 1 vertegenwoordiger afvaardigen naar de stuurgroep.

Innovatie

Er wordt direct contact opgenomen bij calls volgens de interessedomeinen van je bedrijf. Projecten worden intensief begeleid door De Blauwe Cluster. De begeleidingsfee (€ 1.190 na indiening van een 10-pager, € 4.120 na de goedkeuring van het project door VLAIO (tarieven 2024 - excl. BTW) voor 3 innovatieprojecten per jaar is in het lidmaatschap inbegrepen.

Bedrijven die participeren aan een Blauwe Cluster project, hetzij als partner hetzij als lid van de advisory board, dienen tijdens de volledige looptijd van het project lid te zijn van De Blauwe Cluster.

Sluit je aan bij het innovatieve netwerk van De Blauwe Cluster en ontdek het potentieel van de blauwe economie voor jouw bedrijf.

Strategisch lid word je voor 18.310 euro per jaar (excl. BTW, tarief 2024). Het lidmaatschap wordt automatisch vernieuwd en geldt per kalenderjaar.

Word nu strategisch lid van De Blauwe Cluster

Inschrijven
Aantal medewerkers
Geef een korte beschrijving van de activiteiten van jouw bedrijf.
Omzet in België
Balanstotaal
Zelfstandigheid
Waarom wil je graag lid worden van De Blauwe Cluster?

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.