Aanbevelingen omtrent bathymetrische surveydata

De Blauwe Cluster stelt graag zijn aanbevelingen omtrent het plannen, verzamelen en delen van bathymetrische surveydata voor. Deze publicatie is het resultaat van een intensief traject waar verschillende van onze leden aan partners aan meegewerkt hebben, waaronder het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust en het Vlaams Instituut voor de Zee.
Nieuws
26 september 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Het Belgische deel van de Noordzee is een van de meest bemeten mariene zones ter wereld. Zowel overheden, onderzoekers als private bedrijven verzamelen er actief gegevens. Deze veelheid aan data, en de veelheid aan spelers die hierbij betrokken zijn, kan mogelijkheden creëren voor samenwerking.

Vanuit die optiek ontstond geleidelijk het idee om aanbevelingen omtrent het plannen, verzamelen en delen van bathymetrische surveydata te formuleren. Daarvoor werd er een beroep gedaan op alle actoren die betrokken zijn bij het inwinnen en exploreren van data op het Belgische deel van de Noordzee.

Verloop

 In oktober 2021 vond er een algemene infosessie plaats.  Deze infosessie was een eerste stap om de diverse groep van datagebruikers samen te brengen en de noden en verwachtingen te leren kennen. De bevraging die op de infosessie volgde, bracht als conclusie naar boven dat er nood is aan kwalitatievere data én optimalisatie voor het ontsluiten van data (uitwisselen van data, verhogen van de vindbaarheid en betere bruikbaarheid van beschikbare data).

In juni 2022 werden 2 workshops georganiseerd om te zien hoe gekomen kon worden tot een standaard workflow via een afsprakenkader om data uit te wisselen. De focus lag daarbij op bathymetrische surveydata, en er werden duidelijke aanbevelingen geformuleerd om ervoor te zorgen dat data beschikbaar en uitgewisseld wordt. Op termijn kan dit alles ook uitgerold worden naar andere soorten data.

Alle tijdens de workshops geformuleerde aanbevelingen werden vervolgens gebundeld in één document, dat je nu kan downloaden op onze website. Dit aanbevelingsdocument is een eerste stap die moet leiden tot verdere samenwerking en een open dialoog. Het moet dan ook gezien worden als een middel om tot een effectief en efficiënt delen van bathymetrische data te komen.

Foto's van de workshops

Credits

De Blauwe Cluster (DBC) is samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) auteur van dit document, en heeft hiervoor nauw samengewerkt met diverse bedrijven en kennisinstellingen uit zijn netwerk.

Heb je inhoudelijke vragen over deze tekst? Dan nodigen we je graag uit om contact op te nemen met Eveline Buyck (DBC), Lien Loosvelt (DBC), Chantal Martens (VLIZ) en/of Koen Vanstaen (MDK).

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.