Akkoord om vervuiling efficiënter aan te pakken

Vervuiling op zee, in de havens en in de binnenwateren is een groot probleem. De overheid beschikt over heel wat expertise en materiaal om die vervuiling efficiënt aan te pakken. Jammer genoeg wordt dit op dit moment nog niet optimaal benut omdat alles over meerdere instanties verspreid zit.
Nieuws
14 juli 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Vice-premier en minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en burgemeester van Torhout Kristof Audenaert hebben op 13 juli een akkoord gesloten om beter samen te werken in de strijd tegen vervuiling in havens en binnenwateren en op zee. 

Op dit moment zijn er drie diensten die zich met deze problematiek bezighouden: de Civiele Bescherming, de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid en de Hulpverleningszone 1. Via dit akkoord engageren de drie partijen zich om beter samen te werken door expertise en middelen te delen.

Een cruciaal element hierbij is dat er in de praktijk één cel zal opgericht worden met een duidelijk plan van aanpak om gevallen van vervuiling te bestrijden. Op die manier wordt gegarandeerd dat de betrokken diensten altijd snel over de juiste middelen kunnen beschikken en efficiënt kunnen handelen.

Het akkoord werd formeel ondertekend in de loods van de dienst Marien Milieu in Oostende, waar het gespecialiseerd bestrijdingsmateriaal voor vervuilingen opgeslagen wordt. Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, en Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, tekenden ook present. 

Het gespecialiseerd materieel omvat diverse systemen om drijvende olievlekken mechanisch te recuperen. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van drijvende olieschermen, recuperatie- en pompsystemen, en opslagtanks. Is een chemische behandeling nodig, dan wordt een beroep gedaan op sproeisystemen en dispergeermiddelen. 

Aansluitend op de ondertekening van het akkoord konden de aanwezigen een aantal installaties en systemen van dichtbij aan het werk zien. Vertegenwoordigers van de dienst Marien Milieu en de Civiele Bescherming gaven daarbij een woordje uitleg over de specifieke werking van deze technische middelen.

Afgesloten werd met een aantal speeches van de betrokken partijen en een kort netwerkmoment. 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.