Een golfgoot is een smalle en langwerpige proefopstelling die je kan gebruiken om de effecten van golven op schaal te observeren. Een dergelijke installatie levert heel wat nuttige inzichten op die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om nieuwe vormen van kustverdediging te ontwerpen en te valideren.

Het Waterbouwkundig Laboratorium zet nu in op de bouw van een nieuwe golfgoot om met behulp van lasers en camera's nog preciezere metingen te kunnen doen. Binnen die context is het lab op zoek naar bedrijven die deze goot willen helpen realiseren.

Procedure

In het kader van de bouw van de nieuwe golfgoot loopt er een mededingingsprocedure met onderhandelingen. Interesse? Stel je dan uiterlijk op 10 mei kandidaat voor deze opdracht via e-notification, het nationale publicatieplatform voor overheidsopdrachten.

Meer informatie over de procedure, de uitsluitingscriteria en de selectiecriteria vind je in de selectieleidraad. Voor meer algemene informatie over deze opdracht kan je terecht op de website van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.