De Vlaamse overheid erkent het belang van digitalisering en heeft de ambitie om aansluiting te vinden bij de Europese koplopers op het gebied van digitale overheidsdiensten. Om de kloof met Estland, Spanje, Denemarken, Finland en Letland te kunnen dichten, is het belangrijk om te weten wat de knelpunten zijn en waar nog verbetering mogelijk is.

Het Vlaamse Parlement wil wegen op het Europese beleid en werkt daarom mee aan een project van het Comité van de Regio's om regionale parlementen bij de Europese besluitvorming te betrekken. Binnen dit kader kreeg het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) de taak om bij haar leden te polsen welke moeilijkheden zij op het gebied van digitalisering ervaren.

Struikelblokken

De enquête werd ingevuld door 21 leden van VLEVA. Ook De Blauwe Cluster werkte hieraan mee door op zijn beurt ook zijn leden te bevragen en die input samen te leggen. Alle bevindingen werden ondertussen gebundeld door VLEVA. We overlopen hieronder een aantal belangrijke obstakels die uit de enquête naar voren kwamen:

Digitale (basis)vaardigheden
 • Er is geen duidelijke Europese definitie van digitale (basis)vaardigheden
 • Er is nood aan het ontsluiten van kennis en een goede implementatie van infrastructuur en tools
 • De meer geavanceerde digitale technologieën mogen niet vergeten worden
Struikelbokken voor bedrijven
 • Bedrijven kunnen nergens terecht voor laagdrempelige antwoorden op hun vragen
 • Er gaat onvoldoende aandacht naar onvoorspelbaarheid van onderzoek en implementatie van digitale technologieën
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met sociale en culturele organisaties
Digitale overheidsdiensten
 • Online dienstverlening moet toegankelijk en inclusief zijn
 • De verschillende beleidsniveaus moeten beter op elkaar afgestemd zijn
 • Er is nood aan meer harmonisering op Europees niveau
Uitstekende en veilige connectiviteit
 • Een goede connectiviteit gaat hand in hand met een goede infrastructuur
 • Meer wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidsaspecten is essentieel om 5G snel en efficiënt te kunnen uitrollen
Moderne gegevensverwerkingscapaciteit
 • Organisaties hebben niet de juiste vaardigheden om met data te werken
 • De GDPR-regels zetten een rem op de digitale transformatie en uitwisseling van data
 • Er is een grote nood aan Europese cloudplatformdiensten

Europa's digitaal decennium

Uit de enquête blijkt ook dat de deelnemers tevreden zijn over de ambitieuze doelstellingen die de Europese Commissie nastreeft binnen het kader van de Digital Decade. Wel wordt onder andere de bedenking gemaakt dat er ook voldoende budgettaire middelen vrijgemaakt zullen moeten worden om dit alles te realiseren. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.