De federale regering heeft besloten om de capaciteit van de windmolens voor de Belgische kust te verhogen tot max. 3,5 GW. In combinatie met de bestaande offshore parken zou de totale offshore-windcapaciteit in België tegen 2030 dan 5,8 GW bedragen. Dat is bijna een verdrievoudiging van de huidige offshore-capaciteit.

In het kader van de energietransitie streeft de federale regering naar een groter aandeel hernieuwbare energie. Daarbij kijkt men onder andere naar productie van offshore windenergie voor de Belgische kust.

Omdat de eerste zone voor offshore windenergie in de Noordzee ondertussen is volgebouwd, wil men bijkomende windmolenparken laten oprichten in de Prinses Elisabethzone. De federale overheid heeft in dit kader een aantal criteria voorgesteld voor het aanbestedingsproces.

Om bedrijven, milieuorganisaties en particulieren beter te betrekken bij het hele gebeuren, loopt er momenteel een openbare raadpleging over de offerte-oproep. Doel is om op basis van de input van alle partijen tot een beter voorstel te komen. 

Praktisch

Wil je graag jouw mening kwijt over de offerte-oproep? Dat doe je zo:

Bekijk het consultatiedocument;
Geef feedback via de specifieke template;
-  Stuur je feedback naar offshore.energy@economie.fgov.be.

  De openbare raadpleging loopt nog tot 18 februari 2022.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.