Cleantech verwijst naar alle processen, producten of diensten die negatieve milieu-effecten verminderen door aanzienlijke energiebesparingen, duurzaam gebruik van grondstoffen en maatregelen om het milieu te beschermen. Dit sluit dan ook sterk aan op het streven naar duurzaamheid binnen de blauwe economie.

Cleantech Flanders is een netwerkorganisatie die de implementatie van cleantech bij Vlaamse bedrijven versnelt door middel van co-creatie, samenwerking, matchmaking, events & kennisdeling. Elk jaar brengt men een rapport uit over de huidige stand van zaken binnen de sector. Het rapport van dit jaar is sinds kort beschikbaar.

Enkele belangrijke conclusies

  • Cleantech is aan een opmars bezig: naast een opmerkelijke stijging van het aantal cleantech-bedrijven en het aantal medewerkers in de sector werd ook een beduidende toename op het vlak van investeringen vastgesteld;
  • Ondanks de coronacrisis noteerden cleantech-bedrijven in Vlaanderen de afgelopen twee jaar een gemiddelde totale EBITDA-groei met 26,61% jaar op jaar;
  • Vlaamse cleantech-actoren zijn in toenemende mate niet enkel in economische hubs maar verspreid over heel Vlaanderen te vinden; 
  • Bedrijven in de sector beperken zich niet tot de regionale of nationale markt, maar zijn in toenemende mate ook internationaal actief.

Cleantech en de blauwe economie

De Blauwe Cluster is er rotsvast van overtuigd dat duurzaamheid op lange termijn van essentieel belang is om gezonde economische activiteiten te ontplooien aan, op en in zee. We zijn dan ook oprecht een voorstander van cleantech en proberen daar via onze projecten mee vorm aan te geven. 

Hoe we dat precies doen en op welke manier we bedrijven in Vlaanderen hierbij kunnen ondersteunen, kan je onder andere lezen in een bijdrage van onze CEO Marc Nuytemans in het rapport. Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd om nader kennis te maken met onze werking? Neem contact met ons op.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.