Meer dan 3 miljard mensen zijn afhankelijk van de oceaan voor hun levensonderhoud, en 80% van de wereldhandel verloopt via de zeeën.  Dat zet een enorme druk op dit essentiële ecosysteem. Het is dan ook erg belangrijk om negatieve effecten proactief aan te pakken. 

De oceaan levert een significante bijdrage aan onze hedendaagse maatschappij op het vlak van onder andere voedselvoorziening en energieopwekking. Niettemin moeten we ook erkennen dat economische activiteiten op het water een bepaalde impact hebben op het mariene leefmilieu. 

Duurzaam gebruik van de oceaan, een van de centrale elementen van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 14 van de Verenigde Naties, is dan ook erg belangrijk. Om dat te bereiken, zet de VN -  maar ook de Europese Unie - sterk in op de overgang naar een blauwe economie. 

Definitie

De Verenigde Naties omschrijven de blauwe economie als een brede waaier van economische activiteiten die gelinkt zijn aan de oceaan, zeeën en kustgebieden en een duurzaam en maatschappelijk rechtvaardig karakter hebben.

Belangrijk daarbij is dat de blauwe economie de economische groei, sociale inclusie en het behoud of de verbetering van het levensonderhoud moet bevorderen en tegelijkertijd de ecologische duurzaamheid van de oceaan en kustgebieden moet verzekeren. 

De blauwe economie stelt ons bovendien in staat om groene energie te produceren en de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan. Vooral offshore windenergie heeft in dat opzicht de laatste jaren een aanzienlijke groei gekend. 

Conferentie

Om Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 14 wereldwijd te realiseren, organiseren de Verenigde Naties van 27 juni tot en met 1 juli een internationale conferentie rond het thema Oceanen. De focus ligt daarbij op het redden van onze oceaan en het beschermen van onze toekomst.

Op het programma van de conferentie staan diverse plenaire en interactieve sessies rond thema's zoals duurzame visserij, verzuring en opwarming van de oceaan, en het beheren, beschermen, in stand houden en herstellen van mariene en kustgebonden ecosystemen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.