De Ocean Decade: een unieke opportuniteit voor de privésector

De Verenigde Naties hebben periode 2021-2030 uitgeroepen tot het decennium van de oceaan. Dat brengt heel wat oceaangerelateerde zakelijke opportuniteiten met zich mee. De private sector is daarbij goed gepositioneerd om die kansen op een duurzame manier te grijpen. 
Nieuws
06 februari 2023
Delen
LinkedInTwitterFacebook

De VN lanceerde in 2021 het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (ook wel het Oceaandecennium of de Ocean Decade genoemd). De focus ligt hierbij op het waarborgen van gezonde en veerkrachtige oceanen met de steun van de particuliere sector en andere belanghebbenden.

Partners en stakeholders uit diverse sectoren werken daarbij nauw samen om wetenschappelijke kennis te bevorderen, kennisdeling aan te moedingen en passende oplossingen te ontwikkelen die ecologisch voordelig en economisch verantwoord zijn. Dit is een participatief en transformerend proces.

De Ocean Decade heeft tot doel meer middelen te investeren in belangrijke prioritaire gebieden waar de oceaan een belangrijke factor is om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) tot een goed einde te brengen.

Doelstellingen UN Ocean Decade

De Ocean Decade biedt een kader voor het opzetten, stimuleren en coördineren van interdisciplinaire inspanningen om de oceaanwetenschappen te bevorderen ten behoeve van de samenleving. Dat creëert ook heel wat kansen voor duurzame ondernemingen. Deelname aan het decennium kan bedrijven diverse voordelen opleveren:

  • Promotie van de activiteiten van het bedrijf op vlak van wetenschappelijke innovatie, een wetenschappelijke benadering van oceaanbeheer en gerichte investeringen in onderzoeksinfrastructuur via een heel zichtbaar en goed gecoördineerd initiatief; 
  • Toegang tot wereldwijde netwerken van leidinggevende instanties op het vlak van oceanen en hun kennisnetwerken; 
  • Meer inzicht in de bijdrage die het bedrijf levert aan de doelstellingen en activiteiten van de Ocean Decade wereldwijd; en
  • Uniek perspectief om investeringsmogelijkheden te identificeren door middel van innovatieve financiering en bundeling van middelen.
UN Ocean Decade

Deelnemers krijgen de kans om leiding te geven aan en samen te werken met andere stakeholders om gezamenlijk te reageren op bedreigingen en aanzienlijke risico's voor mariene hulpbronnen te beperken. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doem om zich te engageren voor bepaalde acties gekoppeld aan de Ocean Decade, zoals projecten, evenementen en nieuwsbrieven.

De oprichting van het Belgisch Natonaal Decennium Comité was een eerste stap om nationale acties te coördineren en de voordelen van de Ocean Decade voor nationale stakeholders gemakkelijker toegankelijk te maken.  Leden van dit comité zullen concrete acties ondernemen om de missie van de Ocean Decade te ondersteunen.

Als secretariaat van het Nationaal Comité zal het VLIZ instaan voor een vlotte communicatie van actuele informatie en opportuniteiten. Geïnteresseerde instellingen, individuen en bedrijven kunnen altijd deelnemen aan de jaarlijkse open bijeenkomsten van het comité. 

Deze tekst werd opgesteld door Juana Jimenez, International Liaison Officer bij het Vlaams Instituut voor de Zee. Nog vragen over deze tekst of ben je nog op zoek naar meer informatie? Neem contact op met het Natonaal Decennium Comité.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.