Dien je aanvraag voor de verruimde kmo-groeisubsidie in

VLAIO heeft een nieuwe projectoproep voor ambitieuze kmo's gelanceerd. Het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' kreeg daarbij een ruimere invulling, wat betekent dat projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit nu ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
Nieuws
03 november 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

VLAIO heeft een nieuwe projectoproep voor ambitieuze kmo's gelanceerd. Het thema 'duurzaam en circulair ondernemen' kreeg daarbij een ruimere invulling, wat betekent dat projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit nu ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

De kmo-groeisubsidie is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die nieuwe markten willen verkennen of nieuwe producten op de markt willen lanceren. Projectvoorstellen komen enkel in aanmerking voor financiële ondersteuning wanneer ze aansluiten bij bepaalde belangrijke maatschappelijke thema's.

De derde en laatste call van de kmo-groeisubsidie voor 2022 staat nu open. De relevante thema's voor deze oproep zijn: internationaliseringdigitalisering; duurzaam en circulair ondernemen; en innovatie. Kleine en middelgrote ondernemingen uit alle sectoren kunnen daarbij een projectvoorstel indienen. 

Past jouw projectidee binnen deze thema's? Dan heb je nog tot en met dinsdag 20 december de tijd om jouw voorstel in te dienen.

Voorwaarden

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden voor de kmo-groeisubsidie:

 • Beperkt tot kmo’s met een vestiging in Vlaanderen;
 • Bedoeld voor het inwinnen van strategisch advies van een externe dienstverlener of het aanwerven van een strategisch profiel
 • Met een maximum subsidiebedrag van € 50.000 per groeitraject

Bovendien geldt dat je in de afgelopen 36 maanden geen financiële ondersteuning ontvangen mag hebben ik het kader van een kmo-groeisubsidie of een digitaal transformatieproject. 

Evaluatie

Bij de beoordeling van de ingediende projectvoorstellen wordt rekening gehouden met volgende 4 criteria: 

 1. Ambitie: heeft de aanvrager een concrete en ambitieuze visie? 
   
 2. Transformatie: heeft dit groeitraject een impact op de huidige bedrijfsvoering en/of kritische bedrijfsprocessen?
   
 3. Onderbouwde aanpak: heeft de onderneming een doordacht stappenplan om het groeitraject te realiseren?
   
 4. Noodzaak aan kennis & expertise: zou de onderneming het groeitraject succesvol kunnen uitvoeren zonder het inwinnen van bepaalde kennis?

Praktisch

De derde oproep voor de kmo-groeisubsidie van 2022 loopt van dinsdag 1 november 2022 tot en met dinsdag 20 december 2022 om 23.59 u. Dien je aanvraag in.

Wil je meer weten over de kmo-groeisubsidie of zit je nog met bepaalde vragen? Neem contact op met VLAIO.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.