Eerste call voor LIFE-programma 2021 staat open

Het EU LIFE-programma financiert projecten rond natuur, klimaat en duurzaamheid, met ruimte voor zowel watergerelateerde activiteiten als voor andere mariene activiteiten. Het LIFE-programma is een van de instrumenten waarmee de Europese Commissie haar beleid en strategie tot uitvoering wil brengen.
Nieuws
12 augustus 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Het LIFE-programma loopt sinds 1992 en heeft meer dan 5 500 projecten in de EU en daarbuiten medegefinancierd. Voor 2021-2027 voorziet de Europese Unie een budget van 5,4 miljard euro voor het programma. Sinds 1 april valt het programma onder het Europees Uitvoerend Agentschap voor Klimaat, Infrastructuur en Milieu (CINEA).

LIFE 2021 bestaat uit vier subprogramma’s: natuur & biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering; en de overstap naar schone energie. Het laatste subprogramma is nieuw en bouwt verder op de projectoproepen rond energie-efficiëntie binnen Horizon 2020.  

Types projecten

Binnen de diverse thema’s zijn piloot- en demonstratieprojecten mogelijk (inclusief prototypes). Demonstratieprojecten richten zich op het in praktijk brengen, testen, evalueren en verspreiden van acties, methodologiën of benaderingen die nieuw of onbekend zijn in de specifieke context van het project.

Daarnaast kunnen ook best practices gedemonstreerd worden. Dit omvat het toepassen van kosteneffectieve en geavanceerde technieken, methoden en benaderingen, opnieuw rekening houdend met de specifieke context van het project.

eulife 2021

Criteria

De meerwaarde binnen het thema (value for money), en het potentieel voor replicatie (naar andere lidstaten, andere sectoren, …) zijn de primaire criteria, gevolgd door de innovatiegraad, opschaalbaarheid & replicatie. De Europese Commissie is voornamelijk op zoek naar technologieën en oplossingen die klaar zijn om tijdens de looptijd van het project op industriële of commerciële schaal te worden toegepast.

Het LIFE-programma ondersteunt geen onderzoeksprojecten, en ook geen ‘grote’ infrastructuur. Binnen de demonstratieprojecten is het mogelijk dat start-ups en spin-offs van kennisinstellingen met behulp van andere bedrijfspartners hun innovatieve technologie opschalen.

Praktisch

Het LIFE programma biedt veel vrijheid met betrekking tot de projectduur, aantal partners en budgetten. Projecten zijn vrij in partnerkeuze (1 of meerdere partners) en kunnen een lokaal, regionaal, nationaal of internationaal karakter hebben. Het projectbudget ligt typisch tussen 500K-5M €. Gemiddeld duurt een project 3-5 jaar.

Wil je graag meer weten over dit ondersteuningsprogramma? Neem dan zeker deel aan de infosessie op 8-9 september. Ben je nog op zoek naar partners voor jouw project? Dan kan je je ook inschrijven voor een matchmakingssessie

Vragen? Neem contact op met Kinnie De Beule.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.