Eerste jaarlijks overleg rond bathymetrische data zit erop

Op 22 november kwamen diverse organisaties die werken met bathymetrische data voor het eerst samen voor een jaarlijkse overleg bathymetrie. Er werd dieper ingaan op surveys die in het afgelopen jaar uitgevoerd werden en in het komende jaar gepland staan. Doel is de beschikbare gegevens beter te ontsluiten en te hergebruiken.
Nieuws
07 december 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

In september dit jaar publiceerde De Blauwe Cluster aanbevelingen rond het plannen, verzamelen en delen van bathymetrische surveydata. Het document met aanbevelingen kwam tot stand in samenwerking met VLIZ en MDK na een reeks van workshops met de actoren die betrokken zijn bij het inwinnen en exploreren van bathymetrische data op het Belgische deel van de Noordzee.

Eén van de aanbevelingen is het organiseren van een jaarlijks overleg tussen deze actoren. Het overleg moet als forum dienen om ervaringen te delen en inzichten te geven in de uitgevoerde of geplande surveys. Op basis daarvan kunnen de afgesproken procedures en standaarden bijgestuurd worden.

Het eerste overleg ging door op 22 november 2022 en bracht een 20-tal actoren uit zowel overheid, industrie als onderzoek bijeen. Hiermee is het startschot gegeven voor een structurele dialoog die het effectief delen van bathymetrische data moet waarmaken. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van hoe publieke en private partijen nauwer kunnen samenwerken op vlak van databeheer.

Win-win creëren

Tijdens het overleg werden voorbeelden aangehaald van hoe surveyplannen dit jaar bijgestuurd werden. Zo heeft MDK de geplande survey van de Prinses Elisabeth-zone en de Paardenmarkt geschrapt toen bleek dat respectievelijk FOD Economie en FOD Leefmilieu deze zone al bemeten hadden. De surveys volgen een gestructureerde planning en dienen om de veiligheid van de scheepvaart te ondersteunen.

Heel wat surveys gebeuren ook in kader van projecten waarbij enkel specifieke zones van belang zijn. Zo is voor het Coastbusters-project de bathymetrie van de testzone voor de kust van de Panne in kaart gebracht door het VLIZ. Voor onderzoek naar alternatieve zandbronnen voor het SUSANA-project plant het KBIN bijkomend karteringswerk.

Zo ontstaat er een hele reeks aan bathymetrische datasets, waarbij bepaalde zones heel frequent gemeten worden (vb akoestische referentiezone en twingebied) en waarvoor tijdreeksen beschikbaar zijn.

bathy

Demo met EMODnet

De bathymetrische databank van de Vlaamse Hydrografie bevat ondertussen meer dan 34.000 surveys (van 1990 tot heden). Op heden zijn deze datasets downloadbaar via het webportaal, maar in de toekomst zal het mogelijk zijn voor derden om zelf datasets toe te voegen.

Om maximaal data te kunnen delen, zijn er twee procedures uitgewerkt en gedemonstreerd. De eerste optie laat de gebruiker toe om in 6 stappen data rechtstreeks aan het EMODnet-portaal toe te voegen. In de tweede optie staat MDK in voor het beheer en de kwaliteitscontrole van de data en het ingeven van de metadata in het EMODnet-portaal.

Elke data-eigenaar kan zelf kiezen welke piste hij/zij verkiest en of er toestemming nodig is om de data te ontsluiten. Het belangrijkste is dat er zoveel mogelijk kenbaar gemaakt wordt welke data reeds beschikbaar is.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.