De Europese Unie erkent het belang om nu te handelen om een duurzame en welvarende samenleving te garanderen. Op de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow heeft de EU dan ook toegezegd om nog hogere ambities na te streven op het vlak van klimaat.

Om de impact van de klimaatverandering te beperken, heeft de EU verschillende financieringsprogramma's in het leven geroepen. Op die manier wil men ondernemers stimuleren om meer inspanningen te doen op het vlak van duurzaamheid, klimaat en energie-efficiëntie. HIeronder vind je een overzichtje van enkele relevante initiatieven:

EU-innovatiefonds 

Tot 3 maart 2022 kan je een voorstel voor een grootschalig project (kapitaaluitgaven hoger dan 7,5 miljoen euro) indienen bij het EU-innovatiefonds. Het beschikbare budget voor deze call is 1,5 miljard euro. Meer informatie kan je vinden op de website van het innovatiefonds

LIFE 

Binnen het subprogramma 'Clean Energy Transition' is er momenteel een call die afloopt op 12 december 2022. Op de LIFE-website vind je een reeks informatieve video’s en ander ondersteunend materiaal (zoals een tool om potentiële partners te identificeren).

Horizon Europe 

Er lopen momenteel diverse calls met verschillende deadlines binnen de cluster 'Klimaat, Energie en Mobiliteit'. Enkele thema's die hierbij aan bod komen zijn de besturing van offshore windparken, de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen en nieuwe dragers voor hernieuwbare energie.

Connecting Europe Facility 

Dit financieringsinstrument zet in op de ontwikkeling van infrastructuur binnen de domeinen Transport, Energie en Digitaal. De focus ligt onder andere op slimme transporttoepassingen, faciliteiten voor alternatieve brandstoffen en maritieme havens. De deadline is hier 19 januari 2022.  

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 

Verder zijn er via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur ook nog twee interessante calls rond innovatieve multi-use projecten en mariene ruimtelijke planning. Beide calls lopen af op 12 januari 2022.

Single Market Programme 

Binnen het Single Market Programme loopt er momenteel een call voor lokale green deals die kleine en middelgrote ondernemingen helpt om veerkrachtiger te worden. Voorstellen voor deze call kunnen nog tot en met 24 november 2021 ingediend worden.

Dit is een beperkte selectie van relevante Europese calls die momenteel lopen. Voor een volledig overzicht verwijzen we je graag door naar de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Zij helpen je graag verder bij je zoektocht naar Europese financiële middelen. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.