(Plastic) zwerfvuil in zee heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het mariene ecosysteem, maar ook een ernstige impact op de veiligheid op zee, economische activiteiten en onze gezondheid. Het is dan ook belangrijk dit probleem aan de bron aan te pakken.

Op 26 juli hebben vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi het tweede Federale Actieplan Marien Zwerfvuil (2022-2027) toegelicht. Dit nieuwe plan bouwt verder op het eerste Federale Actieplan Marien Zwerfvuil, dat van 2017 tot 2021 van kracht was.

Het nieuwe actieplan focust op twee doelstellingen: ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk zwerfvuil in de Noordzee terechtkomt, en het al aanwezige zwerfvuil uit de Noordzee verwijderen. Om dit in de praktijk te brengen, werd een heel resem aan concrete acties en initiatieven geïdentificeerd.  

Bij verschillende van deze acties zijn ook partners en leden van De Blauwe Cluster betrokken. Hieronder vermelden we een paar van deze acties.

Enkele acties uitgelicht

Wil je graag meer te weten komen over een van de andere acties? Lees het Federale Actieplan Marien Zwerfvuil erop na.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.