Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA) voorziet financiële middelen voor reders en aquacultuurproducenten in Vlaanderen. Ook verwante activiteiten zoals onderzoek, verwerking en commercialisatie van vis- en aquacultuurproducten komen in aanmerking. 

Het FIVA publiceert jaarlijks een verslag over haar werking en activiteiten. In dit activiteitenverslag vind je:

- een overzicht van de geldende wetgeving op vlak van steunverlening aan de sector; 
- een grondige toelichting van alle ingediende en betoelaagde dossiers; en
- een beschrijving van de recente evolutie van de steunverlening.

Het uiteindelijke doel van het financieringsinstrument is de productiviteit van de rederijen en de aquacultuur te verhogen, hun rendabiliteit te verzekeren, en de kosten te verlagen. De dagelijkse werking en het beheer van het FIVA worden opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.