Sinds zijn oprichting in 2009 trok Flanders' Maritime Cluster (FMC) meer dan 120 leden aan, nam deel aan een aantal Vlaamse en Europese projecten, organiseerde heel wat netwerknetwerkevenementen en werkte als katalysator voor de ontwikkeling van de blauwe economie in België.

FMC was één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling en erkenning van de Blauwe Cluster als speerpuntcluster. Daarvoor werd reeds in mei 2017 een Memorandum van Overeenstemming afgesloten. Nu de Blauwe Cluster erkend is als speerpuntcluster, hebbben de algemene vergaderingen van beide organisaties besloten tot een fusie. 

De Blauwe Cluster zal ongetwijfeld een boost geven aan de blauwe groei in de komende jaren, het baanbrekende werk van FMC op grotere schaal.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.