De opgang van de blauwe economie in Vlaanderen is in sterke mate te danken aan een vruchtbare samenwerking tussen de bedrijfswereld enerzijds en onze kennisinstellingen anderzijds. Het was dan ook hoog tijd om onze bedrijven en onderzoekers nog eens fysiek samen te brengen en dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen.

Op 10 september zakten meer dan 100 actoren in de blauwe economie af naar Oostende om deel te nemen aan de Blue Economy Science Summit. Met dit initiatief willen De Blauwe Cluster en het Vlaams Instituut voor de Zee de belangrijkste innovatieve activiteiten en verwezenlijkingen in de blauwe economie in de schijnwerpers plaatsen.

Tijdens de plenaire sessie hadden een aantal sprekers het over intellectuele eigendomsrechten (IP) en wat dit dan precies betekent voor innovatie en samenwerkingsprojecten. Verder kwam Nathalie Balcaen, Administrateur-Generaal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, toelichten hoe de overheid met innovatie omgaat en hierop inzet.

Na de rondleiding kregen de aanwezigen ook een rondleiding op de innovatiemarkt, waar (de resultaten van) een aantal vernieuwende projecten in de blauwe economie toegelicht werden. Daarbij werd een selectie van de verschillende types projecten voorgesteld: haalbaarheidsstudies, pilootprojecten, ICON's, O&O-projecten en SBO's. 

De thema's die op de standen aan bod kwamen, illustreerden mooi de breedheid van de blauwe economie. De toongestelde projecten hadden onder andere te maken met aquacultuur, biomaterialen, kustverdediging, multi-use, ontzilting, scheepvaart, windenergie en zonne-energie.

Aansluitend konden de deelnemers nog een praatje maken met de standhouders, en ondertussen genieten van een hapje en een drankje. 

We willen jullie allemaal graag nog eens bedanken voor jullie aanwezigheid op dit eerste fysieke event sinds lange tijd. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.