Ondanks - of misschien net dankzij - alle uitdagingen van het afgelopen jaar stond duurzaamheid nog nooit zo hoog op de agenda bij bedrijven, instellingen en overheden in binnen- en buitenland. Laten we deze unieke kans grijpen en samen verder bouwen aan een duurzame (blauwe) economie. 

Beste leden, vrienden en collega’s,

De pandemie heeft de zaken op scherp gesteld en pijnlijk duidelijk gemaakt hoeveel er nog moet veranderen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. 2020 was het enige jaar waarin de wereldwijde koolstofuitstoot op schema lag om de klimaatdoelstellingen te halen. In 2021 was daar al geen sprake meer van.

De Europese Unie wil een voortrekkersrol spelen bij de overgang naar een koolstofneutrale economie, maar zelfs als we erin slagen om onze Europese ambities waar te maken, zijn we er op wereldvlak nog lang niet. We moeten dan ook blijven inzetten op duurzaamheid, en niet alleen op het vlak van de energietransitie, maar op al onze domeinen.

Om hier een echt succesverhaal van te maken, is het ook essentieel dat de burger nauw betrokken wordt en inzicht krijgt in wat het hem persoonlijk zal opleveren. Anders krijgt hij enkel de indruk dat hij voor alles de rekening moet betalen. Draagvlakcreatie is belangrijk, en daar zetten we bij De Blauwe Cluster sterk op in.

Als speerpuntcluster voor de duurzame blauwe economie willen wij graag werk maken van deze omschakeling. We voelen ons daarin gesterkt door de Vlaamse Overheid, die onlangs bevestigd heeft dat ze via de speerpuntclusters het onbenut economisch potentieel van Vlaanderen wil ontsluiten.

Maar hoe je het draait of keert, om tot een duurzamere wereld te komen, hebben we eerst en vooral nog veel innovatie nodig. En daarvoor zijn we aangewezen op grensverleggende bedrijven en organisaties. Ik wil jullie dan ook van harte bedanken voor al jullie inspanningen, en wij zijn fier dat we jullie van dienst kunnen zijn.

We innovate because we care!

Marc Nuytemans, CEO

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.