Het offshore energie-landschap in Zuid-Korea

In 2020 lanceerde Zuid-Korea zijn Green New Deal met als doel om in 2050 netto nulemissies te bereiken. In 2023 wil het land 14,3 GW aan offshore windenergie realiseren. Lees meer over de huidige stand van zaken van offshore wind in Zuid-Korea in deze marktupdate.
Nieuws
13 december 2023
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Energiemix

In januari 2023 publiceerde de regering van Zuid-Korea de 10e editie van haar ‘Basisplan voor vraag en aanbod van elektriciteit op lange termijn’, met een beoogd aandeel van hernieuwbare energie van 21,6% in 2030 en 30,6% in 2036.

Ondanks de aanzienlijke groei van de geïnstalleerde capaciteit voor zonne-energie (toename van meer dan 20 GW tussen 2012 en 2022) bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in de Zuid-Koreaanse elektriciteitsopwekkingsmix in juli 2023 slechts 10,4%.

Zuid-Korea kent een langzamere groei van hernieuwbare energiebronnen en promoot in plaats daarvan kernenergie. De Koreaanse regering heeft namelijk de intentie om te blijven inzetten op kernenergie alsook steenkool en gas.

Energy Mix South Korea
Energiemix in Zuid-Korea (bron: Korea Economics Institute)

Streefdoel

Zuid-Korea streeft ernaar om 14,3 GW aan offshore windenergie te installeren tegen 2030. Enkele weken geleden werd de offshore windtender voor 2023 afgesloten met een biedvolume van 1,5 GW. Dit is positief nieuws, aangezien dit een politiek signaal is ten gunste van de Zuid-Koreaanse offshore windindustrie. Een ander zeer positief element is het ontbreken van enige expliciete local content requirements bij de evaluatie van biedingen in 2023.

Wel zijn de niet-financiële criteria, die 40% van de evaluatie uitmaken, nog steeds erg los gedefinieerd. Niet-financiële criteria zijn onder meer de aanvaardbaarheid voor de bevolking, de bijdrage van de binnenlandse toeleveringsketen, de status van het project, de capaciteit voor blindvermogen, de LVRT-capaciteit (Low Voltage Ride Through), de vereiste aanpassingen aan het elektriciteitsnet en ten slotte de evaluatie van TLF (Transmission Loss Factor).

Het vooropgestelde doel vereist dat er enorme investeringen in Korea worden gedaan. Wereldwijd zal naar verwachting tussen nu en 2030 bijna 750 miljard dollar worden geïnvesteerd in offshore windenergie. Het opbouwen van een sterke offshore windmarkt zal daarom van cruciaal belang zijn om grootschalige investeringen aan te trekken, maar ook om de Koreaanse toeleveringsketen en EPC-bedrijven in staat te stellen om in eigen land track records op te bouwen.

Energy Mix targets South Korea
Energiemixdoelstellingen in Zuid-Koera (bron: Korea Electric Power Corporation)

Opportuniteiten en uitdagingen

Offshore windenergie moet prioritair aangepakt worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar ook omdat dit heel wat positieve economische effecten met zich mee zal brengen, waaronder de creatie van groene banen en een boost voor de lokale economie.

Het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van deze enorme offshore windparken vergt veel techniek en kennis. De Europese industrie heeft heel wat knowhow op dat vlak, waardoor zij een ervaren partner is om samen met de Koreaanse toeleveringsketen offshore windenergie in Korea op te bouwen en binnenlandse capaciteiten te ondersteunen.

Een succesvolle ontwikkeling van offshore-windenergie in Korea is alleen mogelijk als knelpunten in de regelgeving en marktonzekerheid worden weggenomen. De belangrijkste knelpunten die verbeterd moeten worden zijn:

  • Gecompliceerd en minder gestroomlijnd vergunningensysteem;
  • Beperkte beschikbaarheid van het elektriciteitsnet; en
  • Beperkte zekerheid bij de veiling van afnames.

Veilingen

De veilingcapaciteit moet een afspiegeling zijn van de bestaande offshore windpijplijn. Om de doelstelling van 14,3 GW voor 2030 te realiseren en de bestaande pijplijn in Korea te ondersteunen, moet de veilingcapaciteit van het Renewable Energy Certificate (REC) worden vergroot, en moet de cyclus worden verhoogd naar tweemaal per jaar.

Bovendien moet de financierbaarheid van het project worden gewaarborgd (ontwerp van de plafondprijs, marginale systeemprijs voor elke veiling) en moeten de REC-multiplicatoren een redelijke financiële levensvatbaarheid van het project garanderen.

Deze beslissingen moeten op de veiling of in ieder geval vóór FC worden genomen, zodat kredietverstrekkers een investeringsbeslissing kunnen nemen. Momenteel worden de beslissingen genomen door de overheid bij COD.

Soutk korea Orsted
Windpark Zuid-Korea (bron: Orsted)

Offshore Wind Power Special Act

Het doel van de Offshore Wind Power Special Act is de verstandhouding tussen de offshore windindustrie, vissers en lokale bewoners te bevorderen, broeikasgassen te verminderen en koolstofneutraliteit te bereiken in de energieproductiesector.

Bij belanghebbenden zoals vissers is er echter veel tegenstand tegen het promoten van de offshore windenergiesector, aangezien exploitanten van offshore windenergiebedrijven alle autorisatie- en toestemmingsprocedures individueel hebben uitgevoerd.

De speciale wet wordt behandeld in het nationale parlement, maar is helaas nog altijd niet goedgekeurd. Hoogstwaarschijnlijk zullen we dit zien gebeuren na de algemene verkiezingen in april 2024.

De resulaten van de Zuid-Koreaanse Wind Tender zullen naar verwachting in december 2023 worden bekendgemaakt. 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.