Kandidaten voor de Blue Innovation Awards 2021

De Blue Innovation Awards zijn een initiatief van De Blauwe Cluster om innovatieve projecten, producten en diensten van bedrijven en overheidsinstanties in de schijnwerpers te zetten. Voor de tweede editie ontvingen we 20 inzendingen, waarbij in totaal ruim 50 organisaties betrokken waren.
Nieuws
25 augustus 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Begin juli kregen alle kandidaten de kans om hun project, dienst of product toe te lichten door middel van een presentatie. Daarna werden alle inzendingen door onze jury objectief beoordeeld op basis van hun innovatief karakter, link met de blauwe economie, marktpotentieel, internationale ambities en link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Blue Innovation Wave (voor kmo's)

Leveraging AI for carbon-neutral shipping (Toqua)

Toqua streeft ernaar om machine learning toe te passen op de gigantische hoeveelheden data die beschikbaar zijn in de maritieme industrie om zo het brandstofgebruik terug te dringen. Onze AI-modellen stellen ons in staat om operationele inefficiënties te identificeren en te voorspellen, en de oorzaken aan te pakken. Op die manier leveren we een bijdrage aan een koolstofneutrale scheepvaart.

Op dit moment zetten de scheepvaartbedrijven de eerste voorzichtige stappen naar alternatieve brandstoffen. Het jonge en ambitieuze team van Toqua is er niettemin van overtuigd dat beter gebruik van de beschikbare data vandaag de meest doeltreffende oplossing is om de scheepvaartemissies in het hier en nu te verminderen.

Enreau (Blue Power Synergy)

De Enreau is een volledig autonoom drinkwaterproductiesysteem dat zout water omzet in drinkwater. Eén enkele installatie kan per dag maar liefst 30.000 liter drinkwater produceren. Het systeem bestaat uit verschillende mobiele modules en kan bijgevolg gemakkelijk eender waar ter wereld ingezet worden.  

Verder draait de Enreau volledig op hernieuwbare energie. Een combinatie van 6 verticale windturbines en 96m² aan zonnepanelen zorgt voor de energieproductie. De installatie is trouwens zeven dagen op zeven operationeel dankzij een batterijopslag van 48-250 KwH.

Corporate Blue Innovation Wave (voor grote bedrijven)

Automated monitoring & detection of marine mammals (Jan De Nul)

Jan De Nul en Seiche Ltd werken in dit proefproject samen aan de ontwikkeling van een volledig automatische detectiemethode voor zeezoogdieren. Daarbij combineren ze de meest recente HD-camera en warmtebeeldtechnologieën van Seiche met AI-software.

Deze proeven zullen een aanzet geven om de manier waarop zeezoogdieren op bagger- en offshore bouwprojecten over de hele wereld gedetecteerd worden te herbekijken. Dit zal leiden tot een betere bescherming van zeezoogdieren, kleinere veiligheidsrisico's, lagere kosten en een kleinere impact op het milieu. 

MANTA-line (Bexco)

Aangezien er in verschillende regio's sterk ingezet wordt op koolstofneutraliteit, zal de sector van de drijvende windtubines een sterke groei kennen in het volgende decennium. Kostenreductie is van het grootste belang, en er wordt veel vooruitgang geboekt inzake het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën.

Bexco heeft daarom zijn gepatenteerde 'MANTA-line' gelanceerd op de markt van de drijvende windturbines. MANTA-line is een drijvende oplossing die het ankertouw beschermt en ervoor zorgt dat het niet op de bodem terechtkomt. Bovendien garandeert de MANTA-line de eigenschappen van de touwen (sterkte en lange levensduur)  en maakt deze oplossing de offshore-installatie zowel lichter als veiliger voor de bemanning.

Blue Innovation Awards 2021 kandidaten

Blue Innovation Swell (voor samenwerkingsinitiatieven)

D4PV@Sea (ORG Permanent Modernity, DEME, Econopolis & Jan De Nul)

In onze strijd tegen klimaatopwarming hebben we nood aan de grootschalige opwekking én opslag van hernieuwbare energie, aan lokale aquacultuur, het creëren van nieuwe habitats voor ecologie enz. Niettemin botsen grootschalige mariene landschapsinfrastructuren vandaag nog op heel wat weerstand.

Design for Public Value at Sea voorziet daarom in een co-creatiemethodiek met toolbox om de realisatiegraad van deze noodzakelijke infrastructuren te vergroten nét door de technische en economische randvoorwaarden vruchtbaar te combineren met de landschappelijke inpassing en een brede publieke gedragenheid.

MPVAqua (TRACTEBEL, Jan De Nul, DEME, SOLTECH & Universiteit Gent)

Het project MPVAqua, gelanceerd door Tractebel, Jan De Nul, DEME, Soltech en Universiteit Gent, heeft als doel een nieuwe kostenconcurrentiële technologie te ontwikkelen voor offshore toepassing van PV zonnepanelen.

Na de succesvolle uitvoering van labo-testen worden nu alle voorbereidingen getroffen om binnenkort een real-life testopstelling te lanceren voor de Belgische kust. Verwacht wordt dat grootschalige offshore zonneparken, al dan niet in combinatie met andere technologieën zoals aquacultuur, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst.

Blue Innovation Captain (voor overheidsinitiatieven)

A triple helix approach for innovation in the Belgian Navy (Belgische Marine)

Defensie zet via het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie sterk in op innovatie door middel van een triple helix-benadering. De Koninklijke Militaire School en de operationele eenheden werken zo samen met verschillende Belgische kmo’s innovatieve ideeën uit.

De Marine is hierbij de trekkende partij voor twee projecten: het gebruik van virtual reality voor training op vlak van brandbestrijding (project VRFFTU), en geautomatiseerde drone-inspecties op basis van anomaliedetectie (project MARSUR).

Port of Antwerp: the Echodrone & more (Haven van Antwerpen)

Havens zijn drukke logistieke knooppunten voor de scheepvaart. Dankzij de ontwikkeling van onder andere nieuwe IoT-toestellen, artificiële intelligentie, slimme camera's en radars is er een hogere mate van automatisering in de scheepvaart nodig. Als innovatie-aanjager zet de Haven van Antwerpen hier sterk op in.

Samen met andere partners heeft de Haven van Antwerpen een allereerste volledig geautomatiseerd dieptepeilschip ontwikkeld, de Echodrone. Op basis van realtime gegevens baant de Echodrone zich slim, autonoom en veilig een weg door de haven. Maar daar blijft het niet bij: de Haven van Antwerpen heeft namelijk een volledige innovatieroadmap rond de Echodrone ontwikkeld.

Genomineerden

De kwaliteit van de inzendingen was net zoals vorig jaar bijzonder hoog. Uiteindelijk slaagde onze vakkundige jury er in om twee potentiële kanshebbers voor elke categorie aan te duiden. We stellen met veel plezier de geselecteerde initiatieven per categorie aan jullie voor:

Automated monitoring & detection of marine mammals
Design for public value at Sea
Ecodrone & more
Enreau
Leveraging AI
Manta-line
MPVAqua
Triple Helix in the Belgian Navy

Verder verloop

Per categorie worden de geselecteerde inzendingen voorgesteld tijdens G-STIC op maandag 25 oktober 2021. Vervolgens wordt de winnaar bekendgemaakt. 

Iedereen die het event online volgt of fysiek bijwoont, krijgt ook de kans om te stemmen op zijn favoriet. Na de uitreiking van de andere categorieën wordt dan de winnaar van de Inspirational Blue Wave (publieksprijs) bekendgemaakt.

We willen graag alle organisaties die een project, product of dienst ingediend hebben, nog eens hartelijk bedanken voor hun deelname.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.