Kansrijke alternatieven om onze kust te blijven beschermen

De partners in het co-creatie-onderzoekstraject Kustvisie bekeken diverse scenario's om de Belgische kust tot ver in de toekomst te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Het traject is ondertussen afgelopen. Uiteindelijk werden er twee kansrijke alternatieven geselecteerd.
Nieuws
15 maart 2023
Delen
LinkedInTwitterFacebook

De kansrijke alternatieven om onze kust de komende 100 jaar te beschermen zijn gekend

Het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie is succesvol afgerond. Meer dan 90 stakeholders zochten samen met de Vlaamse overheid naar de kansrijke alternatieven waarmee we onze kust de komende 100 jaar en langer kunnen blijven beschermen tegen overstromingen uit zee. 

Op basis van dat onderzoek blijven voor de strandzones nog twee kansrijke alternatieven over: de hoog- en laagwaterlijn behouden waar ze nu is (alternatief ‘Ter plaatse’) of op termijn gefaseerd verschuiven richting de zee (gemiddeld 100 meter)(alternatief ‘Zeewaarts’). Voor elk van de vier kusthavens blijven er per haven twee tot vier mogelijke scenario's over. 

Voor elk alternatief is er een mogelijk toekomstig kustbeschermingslint en mogelijke stappenplannen per deelzone. In een volgende fase is het de bedoeling om tot één voorkeursalternatief te komen en dit alternatief tegen eind 2024 beleidsmatig te verankeren.

Rol van De Blauwe Cluster

De Blauwe Cluser was een van de stakeholders die actief aan het onderzoekstraject Kustvisie meegewerkt hebben. We zijn blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen aan dit maatschappelijk énorm belangrijk project. 

De zeespiegel blijft immers stijgen dus extra maatregelen op lange termijn zijn nodig. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen van onze kleinkinderen ook nog van onze kust kunnen genieten. 

Groepsfoto stakeholders Kustvisie

Achtergrond

De Belgische kust is erg gevoelig voor de gevolgen van de klimaatbescherming. Daarom besloot de Vlaamse Overheid op 22 december 2017 om een langetermijnaanpak voor de bescherming van onze kust te ontwikkelen onder de naam Kustvisie.

Doel is om de maatschappelijk meest wenselijke maatregelen te identificeren die nodig zijn om onze kust en het achterland op een duurzame wijze te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter. Om dit tot een goed einde te brengen, wordt er intensief samengewerkt met alle relevante actoren aan de Belgische kust.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.