Meer aandacht voor maritieme veiligheid

Een veilige Noordzee is belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn. Door de digitalisering, geopolitieke ontwikkelingen en de klimaatverandering staat de veiligheid op en vanuit zee echter onder druk. De overheid doet dan ook inspanningen om die veiligheid te verhogen.
Nieuws
31 januari 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Het thema maritieme beveiliging is een hot  issue op alle politieke niveaus. In 2022 werd de wet op maritieme veiligheid goedgekeurd. Onlangs heeft minister van De Noordzee Van Tigchelt een nieuw wetsontwerp ingediend om deze wet uit te breiden. 

Ook op Vlaams niveau is men in sterke mate bezig met veiligheid in het algemeen en maritieme beveiliging in het bijzonder. Zo vindt er op 21 februari een infodag plaats rond O&O-steunprogramma's voor de defensie- en veiligheidssector.

Hieronder gaan we daar beknopt nader op in.

1. Nieuw wettelijk kader voor een betere beveiliging van onze havens

Minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt heeft een nieuw wetsontwerp gelanceerd om de beveiliging in de havens en havenfaciliteiten te versterken. Het nieuwe wetsontwerp bouwt voort op de wet Maritieme Beveiliging, die op 1 januari 2023 in voege is getreden.

Het toepassingsgebied van de wet wordt nu uitgebreid tot de binnenvaart en havenbedrijven die een impact hebben op de maritieme beveiliging. Daarnaast worden de controles op wie toegang krijgt tot de havens en havenfaciliteiten verder verstrengd. 

Hoogtepunten van het nieuwe wetsontwerp

Uitbreiding naar binnenvaart en relevante bedrijven

Het toepassingsgebied van de Wet Maritieme Beveiliging wordt uitgebreid naar de binnenvaart en bedrijven die in aanraking komen met maritieme beveiliging. 

Hierbij wordt vooral gekeken naar logistieke bedrijven en bedrijven die op een andere manier ondersteuning bieden aan de maritieme sector. 

Strengere controle op het havenverbod en andere inbreuken

Een rechter kan een havenverbod uitspreken voor overtredingen van de drugswet of voor ongeoorloofde acties die strafbaar zijn onder het Scheepvaartwetboek. Dit havenverbod kan voor maximaal 20 jaar worden opgelegd.

Het nieuwe wetsontwerp maakt het mogelijk om dit verbod makkelijker te controleren via een bijzonder uittreksel uit het strafregister en automatische koppeling van toegangsbadges met het platform voor gegevensuitwisseling in het kader van de maritieme beveiliging.
 

Veiligheidsverificaties voor kritieke functies

Het nieuwe wetsvoorstel bepaalt dat mensen die in een kritieke functie tewerkgesteld worden over een positief veiligheidsadvies moet beschikken.

Door deze screening zal vermeden kunnen worden dat personen met criminele banden tewerkgesteld worden in kritieke functies in de maritieme sector. 

Installatie van camera's door de havenkapitein

De Wet Maritieme Beveiliging heeft ervoor gezorgd dat er vaste veiligheidscamera’s op zee kunnen worden geplaatst, en dat er mobiele camera's kunnen worden ingezet.

Met deze wetsuitbreiding wordt nu ook voorzien in een kader voor het gebruik van camera’s in de havens en havenfaciliteiten door de havenkapiteinsdiensten. 

Klokkenluidersbescherming

Uit een evaluatie met onder andere de parketten blijkt dat er ook binnen de havengemeenschap nood is aan een beschermingsmechanisme voor klokkenluiders.

Hiervoor worden geen nieuwe regels uitgewerkt, maar de bestaande wetgeving zal worden uitgebreid naar de maritieme sector.

Haven schip

2. Infodag O&O-steunprogramma's voor de defensie- en beveiligingssector

Op 21 februari organiseren het Departement EWI, VLAIO en NCP Flanders een infosessie om Vlaamse stakeholders te informeren over O&O-steunmogelijkheden in de veiligheids- en defensiesector.

Deze infosessie is bedoeld voor ondernemingen en kennisinstellingen, ongeacht of zij al vertrouwd zijn met de verschillende initiatieven en opportuniteiten in de sector.

Er wordt kort ingegaan op een aantal belangrijke initiatieven, en er zullen sprekers aanwezig zijn van de Europese Commissie, Defensie, kennisinstellingen, industrie en de Vlaamse overheid.

Dit event is een aanrader voor iedereen die meer wil te komen over de steunprogramma’s in veiligheid en defensie. Wil je er graag bij zijn? Schrijf je in voor de infosessie.

Bekijk het gedetailleerde programma van de infosessie

13u00 Registratie en koffie
13u30

Deel 1:

 • Vlaamse beleidsambities in veiligheid en defensie (Departement EWI)
 • Vlaamse, Federale, Europese en internationale initiatieven en instrumentarium
  • Vlaams: VLAIO-instrumentarium (VLAIO)
  • Federaal: Defence, Industry and Research Strategy (DIRS) - een overkoepelende strategie
   (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie)
  • Federaal: Defence-related Research Action (DEFRA)
   (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie)
  • Europees: Europees Defensieagentschap - CapTechs en EDA Cat B
   (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie)
  • Europees: Horizon Europe cluster 3: civil security for society & Digital Europe
   (NCP Flanders)
15u30 Pauze
15u50

Deel 2:

 • Europees Defensiefonds (DG Defence Industry and Space & VLAIO/NCP Flanders)
 • Externe testimonial
 • NAVO-initiatieven (Departement EWI)
  • DIANA
  • Innovatiefonds
 • Externe testimonial
 • Vlaamse ondersteuning in internationale economische opportuniteiten en beurzen
  (Flanders Investment and Trade)
 • Sessie exportcontrole (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken)
17u30 Netwerkreceptie
Naval Group innovation

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.