Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur 2021-2030

Het ontwerp van het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA) voor de periode 2021 – 2030 zit momenteel in een laatste fase. Hoog tijd dus om eens dieper hierop in te gaan.
Nieuws
24 februari 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Het Departement Landbouw & Visserij (DLV) legt momenteel de laatste hand aan het Vlaamse deel van het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA) voor de periode 2021 – 2030. Dit plan wordt opgemaakt in het kader van de Verordening inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) voor de periode na 2020.

Lidstaten die dus vanuit het EFMZV steun willen toekennen voor de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector moeten ervoor zorgen dat die steun strookt met het NSPA. Het ontwerp moet dan ook bekeken worden als een strategisch document voor gerichte financiële steun voor aquacultuur op land en op zee.

Strategische stuurgroep

De ontwerptekst werd reeds voorgelegd aan de Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSAQ) van het Vlaams Aquacultuur Platform. Dit initiatief wordt getrokken door het DLV en heeft als doel de aquacultuursector in Vlaanderen te bevorderen en te ontwikkelen.

Eén van de taken van de stuurgroep is het leveren van inbreng wanneer beleidsplannen worden geschreven. De Blauwe Cluster zetelt in de SSAQ, en in deze hoedanigheid hebben we dan ook relevante opmerkingen bezorgd op het ontwerp.

seagrass

Input van De Blauwe Cluster

De Blauwe Cluster waakt erover dat het nieuwe NSPA rekening houdt met de eigenheid en de noden van de mariene aquacultuur, want het plan werd in het verleden vooral geschreven vanuit de invalshoek van aquacultuur op land.

Verder is een periode van 10 jaar voor een strategisch plan te lang voor een sector die volop in evolutie is. Daarom pleiten we onder meer voor een sterkere link met de 6-jaarlijkse herziening van het Marien Ruimtelijk Plan.

Meer weten

Wens je meer informatie over dit NSPA, de visie van De Blauwe Cluster en de mogelijkheden tot feedback? Neem dan contact op met Lien Loosvelt of Ann Overmeire.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: