Na afloop van beide wereldoorlogen werd er heel wat munitie op zandbank de Paardenmarkt gedumpt. Omdat het niet alleen om reguliere, maar ook om chemische munitie gaat, wordt de site nauwlettend in de gaten gehouden.

Het VLIZ en de FOD Volksgezondheid zijn op zoek naar bedrijven die kunnen instaan voor de uitvoering van een magnetische en/of gradiometrische survey en staalnames op diepte ter hoogte van de Paardenmarkt. 

De onderzoeken kaderen binnen het kader van het DISARM-project, dat tot doel heeft een wetenschappelijk onderbouwde beheerstrategie voor de munitiestortplaats op deze zandbank uit te werken.

Praktisch

Heb je interesse om je kandidaat te stellen voor deze overheidsopdracht? Je hebt tot 25 mei de tijd om jouw offerte in te dienen.

Deze overheidsopdracht wordt toegekend via de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. 

Meer info

Heb je nog bepaalde vragen of ben je op zoek naar specifieke info? Neem contact op met An Vanhoorne (VLIZ).

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.