De Vlaamse publieke sector spendeert jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard euro aan overheidsaankopen. Dat opent heel wat perspectieven voor innovatie. Bedrijven spelen een cruciale rol om dit potentieel optimaal te benutten.

Om aan innovatie te kunnen doen, is het belangrijk om over de juiste expertise en kennis te beschikken. Dat is niet altijd evident in een overheidscontext. Via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten kunnen publieke instanties en organisaties daarvoor gemakkelijker een beroep doen op lokale ondernemingen.  

Ook binnen de blauwe economie lopen er dergelijke innovatieve overheidsopdrachten. Een volledig overzicht van alle projecten vind je op de officiële website. Hieronder zoomen we even kort in op twee onlangs gelanceerde projecten die mogelijk interessant kunnen zijn voor onze leden en andere bedrijven in de blauwe economie.

𝑨𝒖𝒕𝒐𝒎𝒂𝒕𝒊𝒔𝒄𝒉 𝒐𝒑𝒍𝒂𝒂𝒅𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒆𝒎 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆 𝒗𝒂𝒂𝒓𝒕𝒖𝒊𝒈𝒆𝒏

Initiatiefnemer: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - VLOOT DAB

De elektrische veerboot 'Raveel ontmoet Ensor' in Oostende heeft een autonomie van ongeveer drie uren varen aan cruisesnelheid. Dat betekent dat de veerboot meermaals per dag moet opladen. Dat is echter niet mogelijk bij bepaalde waterdeining of slechte weersomstandigheden. VLOOT is dan ook op zoek naar een innovatieve oplossing om het laden van de veerboot te verzekeren in alle omstandigheden.

𝑮𝒓𝒐𝒆𝒏𝒆 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓𝒔𝒕𝒐𝒇 𝒂𝒍𝒔 (𝒏𝒐𝒐𝒅)𝒔𝒕𝒓𝒐𝒐𝒎𝒗𝒐𝒐𝒓𝒛𝒊𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈

Initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Dit project gaat na of het mogelijk is om met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie groene waterstof te produceren en die groene waterstof dan in te zetten voor de aandrijving van kritische installaties met een hoog piek-energieverbruik. Daarbij denkt men in eerste instantie aan (nood)stroomvoorziening aan lokale pompinstallaties. Als piloot wordt een locatie in de haven van Antwerpen naar voren geschoven.

Algemene voorstelling van het PIO-programma

Achtergrond

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) is in het leven geroepen om actoren in de overheid en publieke sector te stimuleren meer in te zetten op innovatie. Doel is om zo een performante overheid tot stand brengen, competitieve ondernemingen te verwezenlijken en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen aan te brengen. 

Innovatieve overheidsopdrachten zijn ook voor bedrijven heel interessant. Zo krijgen ondernemers een beter beeld van de publieke innovatiebehoeften, worden er meer financiële middelen vrijgemaakt voor O&O-en testactiviteiten, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de kloof tussen productontwikkeling en vermarkting te overbruggen, en krijgen kmo's en startende ondernemingen beter toegang tot de overheidsmarkten. 

Op basis van de resultaten van een marktconsultatie wordt er beslist of een specifiek project voor cofinanciering in aanmerking komt. De Vlaamse Overheid draagt tot 50% van de totale kostprijs van de innovatieve oplossing. Dat kan van 25.000 tot 1 miljoen euro gaan.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.