Een terrasje doen op de zeedijk, wandelen op een golfbreker, kuieren langs de strekdam ... we hebben het allemaal ooit wel eens gedaan. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat er ook meer natuurlijke vormen van kustbescherming zijn?

In het verleden werden kustgebieden regelmatig getroffen door overstromingen. Dat bracht heel wat ellende met zich mee, en leidde er soms zelfs toe dat hele dorpen en gebieden onder water verdwenen. Om dergelijke problemen tegen te gaan, werden langs de kust zware dijken aangelegd.  

Ook vandaag blijft het belangrijk om ons te beschermen tegen het geweld van de zee, maar tegenwoordig wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om in te spelen op de kansen die de natuur ons biedt en samen met de natuur te bouwen. Enkele voorbeelden van meer natuurlijke vormen van kustbescherming vind je hieronder.

Grassen en duinen

In Westende maakt men momenteel werk van een groene zeedijk. Voor de huidige dijk wordt een grasduin aangelegd die de nodige bescherming zal bieden tegen stormvloeden. Een natuurlijk zonovergoten wandelpad verhoogt de belevingswaarde voor inwoners en toeristen.  

Impressie van de nieuwe zeedijk van Westende

Op de Oostendse Oosteroever en in Raversijde loopt er dan weer een proefproject waarbij er in bepaalde zones helmgras aangeplant werden voor de dijk. Op beide locaties ondervindt men problemen met zandophoping op de dijk. Via de aanleg van deze proefzones hoopt men op een natuurlijke manier het zand beter vast te houden.

Natuurlijke riffen 

In het project Coastbusters 2.0 onderzoekt men hoe mosselbanken op een slimme manier ingezet kunnen worden om de erosie van de kust tegen te gaan. De aanleg van natuurlijk opgebouwde riffen met mosselen is een veelbelovende techniek om op duurzame wijze onze kust te beschermen bij wijzigende klimaatomstandigheden.

Het concept wordt momenteel getest in twee zones voor de Belgische kust. Tijdens het project wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de monitoring van het ecosysteem om eventuele wijzigingen in het ecosysteem te identificeren en te evalueren.

Interesse in meer

Wil je meer te weten komen over nature-based solutions? Professor Pieter Rauwoens (KU Leuven) gaat dieper in op dit onderwerp in het onlangs gepubliceerde artikel 'Kustbescherming: een klus voor de natuur zelf'. 

Of wil je misschien weten hoe men dit aanpakt in het buitenland? Neem dan zeker deel aan het gratis webinar 'Working together with nature on a resilient coast', dat focust op natuurlijke oplossingen in het Verenigd Koninkrijk.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.