De Blauwe Cluster lanceert drie maal per jaar een call voor innovatieprojecten in de blauwe economie. De eerste call opent op 15 november 2018 en sluit op 1 februari 2019. Projectvoorstellen dienen voor deze datum aangemeld te worden bij de Blauwe Cluster. Deze aanmelding betreft nog geen full proposal, maar een 10-pager volgens een gestandaardiseerd format. In de voorbereiding van het project, biedt de Blauwe Cluster ondersteuning aan de projectpartners. Op 6 december is er een infosessie over deze call.

Deadline voor indiening van een project is 1 februari 2019 om 12u.

 

Consortium

Alle leden van de Blauwe Cluster kunnen optreden als coördinator of partner in een innovatieproject. Clusterprojecten vereisen dat het consortium bestaat uit minimaal 3 Vlaamse bedrijven. Indien één of meerdere bedrijven nog geen lid zijn van de cluster, dienen ze zich hiertoe te engageren en lidmaatschap aan te vragen vóór het einde van het jaar. Op het moment van indiening moet het consortium vast liggen. Het team van de Blauwe Cluster helpt je in de zoektocht naar ontbrekende partners. 

 

Hoe een project indienen?

Projecten kunnen enkel ingediend worden via het online portaal. De indiening gebeurt door de projectcoördinator die hiervoor een login aanvraagt op de website. Een handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier zal binnenkort beschikbaar zijn. Je kan reeds gebruik maken van het werkdocument om je aanvraag voor te bereiden. 

We vragen om je projectvoorstel reeds in de ideefase aan te melden bij de Blauwe Cluster. Dit kan door ons de ingevulde template voor projectideeën per mail te bezorgen. Daarna neemt één van de innovatiemanagers contact op om je voorstel te bespreken en je verder te ondersteunen tot aan de full proposal.

 

Innovatiedomeinen

In de eerste call worden geen beperkingen opgelegd inzake projecttype, budget of thema. De enige inhoudelijke voorwaarde is dat het project moet bijdragen aan de realisatie van de roadmaps 2019-2020 van de Blauwe Cluster. De roadmaps kunnen geconsulteerd worden op onze website. In het aanvraagformulier dien je te motiveren waarom het project relevant is voor één of meer van de innovatiedomeinen van de cluster.

Ter inspiratie geven we hieronder enkele onderwerpen die in aanmerking komen voor de call.

Kustbescherming & gebruik van minerale rijkdommen

 • machine learning voor preventief onderhoud van zandstranden
 • scheiding van sedimentfracties en opwaardering van fijne materialen
 • vooroeverbescherming en vooroever strandsuppleties
 • hergebruik van baggerspecies of ontwaterd slib
 • nature-based kustverdediging 
 • monitoring van de kustlijn (o.a. via drones) 
 • reduceren van de ecologische impact van kustverdediging
 • ...

Oceaanvervuiling & afvaloplossingen

 • toolkit voor het kwantificeren van ecologische impact van activiteiten op zee
 • plastic magneet
 • biodegradeerbare polymeren uit mariene bronnen
 • tegenhouden van afval aan de bron (micro en nano)
 • business modellen voor het verwijderen en verwerken van marien afval
 • detectiemethoden voor microplastics
 • automated herkenning van begraven munitie (slimme algoritmes en sensoren)
 • ...

Maritieme verbindingen

 • systemen voor het opvangen van piekverbruik bij schepen
 • zwermtechnologie en coöperatie tussen vaartuigen
 • docking stations voor autonome vaartuigen
 • offshore mooring en overslag, aanmeer faciliteiten ipv sleepboten
 • optimalisatie van het design voor estuaire vaart
 • autonome binnenvaart (o.a. containers) en transport naar windmolenparken
 • ...

Zeevoeding & mariene biotechnologie

 • valorisatie bijvangst visserij, passieve visserij
 • predictive harvesting en mechanisatie van oogst
 • transportsystemen voor pootgoed
 • integratie van beschikare datastromen als proxy voor aquacultuur
 • design van verankeringssystemen voor multi-use
 • alternatieve eiwitten
 • ...

Hernieuwbare energie & zoetwaterproductie

 • onderzoek naar floating wind, floating PV
 • oplossingen voor opslag van elektriciteit, waterstof of warmte (o.a. pumped hydro, FPSO model)
 • toepassingen van offshore robotica (zowel onder- als bovenwater)
 • toepassingen van autonoom varen
 • remote sensing voor optimaliseren van energieproductie
 • proof of concept voor ontzilten van zeewater
 • ...

Blauw toerisme

 • toeristische faciliteiten op zee (hotels, restaurant, attracties, ...)
 • artificial intelligence in toerisme management
 • sport en healthy lifestyle (lucht, voeding, psycho-sociaal, ...)
 • VR/AR toepassingen in de toeristische sector (ocean literacy, archeologie, klimaatsverandering, ...)
 • sportinnovatie op strand en zee
 • ...

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.