Prioriteiten voor een bloeiende Vlaamse aquacultuursector

Aquacultuur kan een belangrijke rol spelen om onze voedselbevoorrading te verzekeren. Er wordt dan ook vanuit de overheid in de ontwikkeling van de sector geïnvesteerd. Niettemin zijn er nog heel wat uitdagingen om de sector sterk te laten groeien.
Nieuws
03 juli 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

De Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSQA) heeft onlangs een nieuwe prioriteitennota gelanceerd. In de nota vind je een algemene stand van zaken van de aquacultuursector in Vlaanderen, de uitdagingen waar de sector mee te kampen heeft en mogelijke manieren waarop deze uitdagingen aangepakt kunnen worden.

Het doel van deze nota is de aandacht van beleidsmakers te vestigen op de noden van de sector zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het nieuwe regeerakkoord. Op die manier kan er verder werk gemaakt worden van een bloeiende aquacultuursector in Vlaanderen.

Hoogtepunten

Hieronder vind je een kort overzicht van enkele belangrijke noden van de sector die geformuleerd werden:

Ruimte voor aquacultuur op zee

  • Behoud van de zones voor commerciële en industriële activiteiten op zee;
  • Mogelijkheid om aan aquacultuur te doen binnen de Belgische 6-mijlszone;

Correct juridisch kader

  • Aanpak van hiaten in de huidige wet- en regelgeving;
  • Meer mogelijkheden om beroep te doen op gelegenheidspersoneel;
  • Initiatief vanuit de overheid om de sector te verzekeren tegen natuurfenomenen;

Draagvlakcreatie

  • Inzetten op een positieve beeldvorming van de aquacultuursector.

Achtergrond

De Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSAQ) werd in 2012 opgericht onder de koepel van het Vlaams Aquacultuurplatform. De SSAQ is samengesteld uit een vaste groep van vertegenwoordigers uit de overheid, bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en aanverwante actoren. 

De voornaamste taken van de SSAQ bestaain erin om de algemene werking van het Vlaams Aquacultuurplatform aan te sturen, beleidsadviezen te formuleren, onderzoeksadviezen te formuleren, en algemene kennisuitwisseling over aquacultuur te bevorderen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.