De Vlaamse publieke sector spendeert jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard euro aan overheidsaankopen. Dat opent heel wat perspectieven voor innovatie. Om dit potentieel optimaal te benutten, zoekt men naar bedrijven die creatief uit de hoek komen en hun expertise ter beschikking willen stellen.

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) is in het leven geroepen om actoren in de overheid en publieke sector te stimuleren meer in te zetten op innovatie. Doel is om zo een performante overheid tot stand brengen, competitieve ondernemingen te verwezenlijken en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen aan te brengen. 

Innovatieve overheidsopdrachten zijn ook voor bedrijven heel interessant. Zo krijgen ondernemers een beter beeld van de publieke innovatiebehoeften, worden er meer financiële middelen vrijgemaakt voor O&O-en testactiviteiten, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de kloof tussen productontwikkeling en vermarkting te overbruggen, en krijgen kmo's en startende ondernemingen beter toegang tot de overheidsmarkten. 

Op basis van de resultaten van een marktconsultatie wordt er beslist of een specifiek project voor cofinanciering in aanmerking komt. De Vlaamse Overheid draagt tot 50% van de totale kostprijs van de innovatieve oplossing. Dat kan van 25.000 tot 1 miljoen euro gaan.

Algemene voorstelling van het PIO-programma

Relevante opdrachten

Ook binnen de blauwe economie lopen er op dit ogenblik een aantal innovatieve overheidsopdrachten via het PIO-programma. Hieronder vind je een beknopte selectie.

Predictief Onderhoud op sluisdeuren

Het bestek werd gepubliceerd op 7 januari 2021. Offertes kunnen ingediend worden tot en met 22 februari 2021. 

Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Begin 2021 zal het bestek worden gepubliceerd.

Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Begin 2021 zal een overheidsopdracht worden gelanceerd.

Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Momenteel vinden de eerste voorbereidingen plaats.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.