Offshore wind in Taiwan

Taiwan is gezegend met een groot potentieel inzake windenergie. De plaats voor windmolens op land is beperkt wegens de hoge bevolkingsdichtheid, dus wordt er - zoals in België - gerekend op offshore wind. De doelstelling om 5,5 GW offshore wind te installeren tegen 2025 is zeer ambitieus, als je bedenkt dat België er meer dan 10 jaar over doet om 2,2 GW te realiseren. Er zijn ook stevige eisen voor lokale content, terwijl de lokale industrie geen enkele ervaring heeft met offshore werken.

Toch is deze markt interessant voor Vlaamse bedrijven met een innovatief aanbod in de offshore wind markt, omdat:

 • Taiwan een open economie is waar Westerse bedrijven relatief gemakkelijk toegang toe krijgen
 • Er een robuuste industriële basis is in Taiwan met toegang tot werkkrachten
 • Men door de uitdagende omstandigheden (aardbevingen, taifuns) nood heeft aan innovatieve oplossingen en gespecialiseerde diensten die niet door de lokale industrie kunnen geleverd worden
 • Taiwan gezien kan worden als een bruggenhoofd naar de rest van Azië, want in China, Japan, Vietnam en Korea zullen de komende decennia heel wat offshore wind parken gebouwd worden, en het wordt gemakkelijker om daar actief te worden als je ervaring hebt in Taiwan
 • Er reeds een stevige aanwezigheid is van de Vlaamse contractors Jan De Nul (in Formosa & TPC windparken) en DEME (via CDWE in Changfang 1 en Xidao windparken)
 • Je professionele ondersteuning krijgt van het lokaal team van FIT in Taiwan.

Fasering in de bouw van de parken

De offshore wind parken in Taiwan worden gefinancierd volgens 3 mechanismen:

 1. Demonstratieprojecten: met name Fuhai, Formosa I & Tai Power Corporation. Het demo park Formosa I wordt momenteel door Jan De Nul geïnstalleerd. Deze fase is bijna ten einde.
 2. Via selectie (“grid allocation process”) : 3,836 MW in gebruik te nemen tussen 2020 en 2024, met toenemende vereisten inzake lokale content (zie verder). Voor de parken die aangesloten worden tussen 2023-2025 moet er daarom tegen 15/11/19 een “Industrial Relevance Program” ingediend worden (parken die aangesloten worden in 2021-2022 hebben dit reeds moeten doen tegen 15/11/18).
 3. Via bieding (“auction”): 1,664 MW in gebruik te nemen in 2025

Vereiste lokale content

Interessant om weten is dat de Taiwanese overheid de vereisten voor lokale content gradueel opvoert:

 • Netaansluiting vóór 2022: toren, fundering, enkele elektrische componenten (voor onshore toepassingen), ontwerp en planning van schepen en machineonderdelen, veiligheidsbeheer, bouw/retrofit van schepen voor survey en kabellegging.
 • Netaansluiting in 2023 (naast het bovenstaande): montage van de nacelle, transformator, verdeelbord, spinner, kabel, rotor, naaf, bouten, bouw/retrofit van installatieschepen.
 • Netaansluiting in 2023 (naast het bovenstaande): versnellingsbak, generator, vermogenomvormers, rotorblad, afdekking van de nacelle, frame van de nacelle.

Programma van de groepszakenreis

Onder leiding van FIT en met ondersteuning van De Blauwe Cluster en Belgian Offshore Cluster heeft een delegatie bestaande uit Adede, CG Holdings Belgium, DEME Offshore, e-BO Enterprises, ENGIE Fabricom,  Geo.XYZ, Jan De Nul Group, Marlinks, nCentric, Tractebel Engineering en Zingametall een groepsbezoek gebracht aan Taiwan van 21 tot 26 april.

De missie bestond uit bezoeken aan diverse offshore wind ontwikkelaars, site visits aan belangrijke lokale bedrijven en Taichung Port, en een Belgium-Taiwan Offshore Wind Forum met individuele B2B matchmaking. Na afsluiting van het Vlaams gedeelde van de missie bij de permanente vertegenwoordiger van België in Taiwan kon de delegatie deelnemen aan de Global Offshore Wind Summit Taiwan op 25 april en Green Financing Taiwan op 26 april.

Wrap-up van de bezoeken

 • Swancor Renewable: bouwt de windparken Formosa I, Formosa II (378 MW) en Formosa III (2 GW – ook Haiding 1, 2 en 3 genoemd), in samenwerking met Macquarie en Orsted/EnBW. Jan De Nul heeft voor de tweede fase van Formosa I de funderingen aangekocht en is nu bezig met de installatie, met inbegrip van de erosiebescherming en kabels. Voor Formosa II zijn de contracten zo goed als toegewezen, dus voor nieuwe onderaannemers is het aangewezen om te focussen op Formosa III, via contact met EnBW.
 • EnBW Asia-Pacific : ontwikkelt Formosa III (2 GW) ism Swancor Renewable and Macquarie.
 • Taiwan Power Corporation (TPC): bouwt 2 offshore windparken nabij Changhua County. Voor de eerste fase van 109 MW, die opgeleverd wordt einde 2021, is Jan De Nul EPCI contractor. Fase 2 omvat 300 MW van 37 tot 49 m diepte, en heeft een allocatie voor grid connectie. De tenders worden toegewezen in 2019 en het park moet operationeel zijn in 2025. TOC heeft een gebied van 13 ha in concessie in de haven van Taichung.
 • Northland Power Inc (NPI, Canada) met ervaring in Gemini, Northsee One en Deutsche Bucht, bouwt Hai Long 2 (300 MW onder grid allocatie, en 232 MW onder auction) en Hai Long 3 (512 MW auction, operationeel eind 2025) i.s.m. Yushan. CDWE (de joint venture tussen DEME en CSBC Corp) is de EPCI contractor voor de balance of plant (BOP). De EPCI contractor voor het offshore substation moet nog geselecteerd worden. Het onshore substation wordt door lokale aannemers gebouwd.
 • Taiwan Generations Corporation (TGC) is de ontwikkelaar van de Fuhai demonstratie OW plant (128 MW in 2 fasen). Dit park heeft veel vertraging opgelopen. De verwachting is dat de PPA zal getekend worden deze zomer. In 2014 is dochter Taiwan Offshore Wind Farm Services Corp. (TOWSC) opgericht met de bedoeling om actief te worden in O&M van offshore wind. TGC heeft een 2-jarig contract met ECN (NL) om de lokale know-how op te krikken. TCG plant ook Xidao (410 MW) en Changfang (552 MW) te bouwen. Voor deze parken is er een MoU met CIP. TOWSC is preferred partner voor het onderhoud en heeft het recht om de beste aanbiedingen te matchen. Men zoekt nog naar samenwerking met ROV suppliers, bedrijven actief in de inspectie van funderingen en in het onderhoud van kabels.
 • China Steel Corporation (CSC group) is een staalverwerkend bedrijf met een omzet van 14 miljard US$. In 2018 werd Sing Da Marine Structure Corporation opgericht, om funderingen voor windparken te bouwen. De bedoeling is om 250 funderingen per jaar te bouwen, alsook transition pieces. De Sing Da productieplant is in aanbouw, en de oplevering wordt verwacht eind 2019. Het aantal werknemers zal stijgen van 60 nu tot 500.
 • CSBC Corporation is de grootste scheepswerf in Taiwan met 2200 medewerkers waarvan 600 ingenieurs. CSBC heeft een joint venture opgericht met DEME, onder de naam CDWE  (CSBC DEME Wind Energy). Ervaring is opgebouwd met Formosa I en de meteo mast. De bedoeling is dat CDWE een EPCI contractor wordt, en zelf actief is in constructie van offshore transformator stations, power plants en transition pieces. Op 20 mei 2019 tekende CDWE een contract met CIP voor het transporteren en installeren van de windturbines in de windparken Changfang 1 (552 MW) en Xidao (48 MW).
 • Taiwan International Ports Corp (TICP) TICP is een 100% staatsbedrijf en overkoepelt de 7 havens van Taiwan. Diverse havens worden momenteel uitgebreid en aangepast voor de offshore wind sector. In Taichung port worden zwaar last kades gebouwd voor de fabricage en assemblage van turbines (nacelle, TP, wieken, toren). Dit wordt ook de thuishaven voor werkboten, er komen logistieke diensten en een training centrum. In de haven van Taipei wordt ingezet op bouw van funderingen. O&M faciliteiten komen er in Taichung, Taipei en Pudai. De bouw van nieuwe kades is volop bezig en het einde van de werken is voorzien in 2020.

Meer informatie en contactgegevens zijn te verkrijgen bij Ann Overmeire.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.