Voor kleine en middelgrote ondernemingen is hiet niet altijd evident om aan innovatie te doen, aangezien dergelijke bedrijven vaak maar over beperkte financiële middelen beschikken. Daarom heeft de Vlaamse overheid de kmo-groeisubsidie in het leven geroepen.

De kmo-groeisubsidie is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die nieuwe markten willen verkennen of nieuwe producten op de markt willen lanceren. Projectvoorstellen komen enkel in aanmerking voor financiële ondersteuning wanneer ze aansluiten bij bepaalde belangrijke maatschappelijke thema's.

De derde en laatste call van de kmo-groeisubsidie voor 2021 staat nu open. De relevante thema's voor deze oproep zijn: internationalisering; digitalisering; duurzaam en circulair ondernemen; en innovatie. Past jouw project binnen deze thema's? Dan heb je nog tot 31 december om in te dienen.

Alle tijdig ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld op 4 criteria: 

1. Ambitie: heeft de aanvrager een concrete en ambiteuze visie? 

2. Transformatie: heeft dit groeitraject een impact op de huidige bedrijfsvoering en/of kritische bedrijfsprocessen?

3. Onderbouwde aanpak: heeft de onderneming een doordacht stappenplan om het groeitraject te realiseren?

4. Noodzaak aan kennis & expertise: zou de onderneming het groeitraject succesvol kunnen uitvoeren zonder het inwinnen van bepaalde kennis?

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van een scorerooster.

Komt deze projectoproep voor jouw bedrijf of projectvoorstel nog net even te vroeg? Geen probleem, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) organiseert in 2022 drie nieuwe projectoproepen. Je kan de timing van deze oproepen hieronder vinden:

  • Oproep 1: Indienperiode 1 maart - 30 april
  • Oproep 2: Indienperiode 1 juli - 31 augustus
  • Oproep 3: indienperiode 1 november - 31 december

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.