Terugblik op een interactieve Blue Session Offshore Floating Solar

De Blauwe Cluster is ervan overtuigd dat innovatie ontstaat door heel uiteenlopende actoren van gedachten te laten wisselen rond een centraal thema. Daarom organiseren we op regelmatige basis Blue Sessions voor onze leden en partners.
Nieuws
16 februari 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Op 8 februari bracht de fine fleur van het Vlaams-Nederlandse energielandschap diverse to-the-point presentaties rond Offshore Floating Solar. We hadden het genoegen om meer dan 80 deelnemers welkom te heten in Bluebridge Oostende.  Tijdens deze productieve dag hebben we diverse uitdagingen en opportuniteiten voor de toekomst geïdentificeerd.

Een verslag van deze inspirerende Blue Session vind je hieronder.

Setting the scene

De Blue Session begon met een inblik in huidige markttrends en de wetenschappelijke stand van zaken rond offshore floating solar. Een vergelijking met de evolutie van de (offshore) windenergiesector toont alvast dat er heel wat marktpotentieel in floating solar zit. Zo ligt de levelized cost of energy (LCOE) nu nog op 350 €/MWh, maar die zal naar verwachting tegen 2033 naar 50-70 €/MWh evolueren.

De wetenschap ondersteunt de verdere doorbraak van offshore solar door onderzoek te doen naar parameters die invloed hebben op de energie-opbrengst, zoals de beweging van de golven en de schaduw van windturbines. Uit metingen valt in ieder geval de complementariteit met windenergie op. Windrijke dagen komen gemiddeld vaker in de herfst en winter voor, en de zon schijnt vooral op windarme dagen.  Dit biedt mogelijkheden voor multi-use en dus ook kostenbesparing. 

Zoals onshore wind een basis heeft gelegd voor offshore wind, zo kan ook heel wat kennis en inspiratie gehaald worden vanuit de ervaring van onshore solar. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de ecologische effecten, zoals de interactie van het ankersysteem met de bodem en het effect op de aantrekking van soorten. Nature inclusive design kan hier een deel van de oplossing zijn.

Er bestaat trouwens heel wat testinfrastructuur om floating solar naar een hoger niveau te tillen. In het Coastal & Ocean Basin kun je tests op schaal uitvoeren in een golftank. Een geïntegreerd camerasysteem monitort alle bewegingen en effecten. De Blue Accelerator biedt dan weer een plug&play omgeving op zee waar tests versneld ingepland en uitgerold kunnen worden. 

Een van de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2021-2030 is trouwens 1 GW aan offshore floating solar te genereren. Om dit te halen, zal de overheid een aanbesteding uitschrijven voor een demonstratie op MW-schaal. Het voorbereidende werk voor die aanbesteding loopt ondertussen al. 

Workshop technische uitdagingen

Tijdens de namiddagworkshop was het hard werken. De deelnemers verdeelden zich in kleine groepen en gingen aan de slag rond specifieke uitdagingen. Het groepswerk mondde uit in 12 verschillende projectideeën. 

De Blauwe Cluster stippelt de komende periode een vervolgtraject uit om samen met haar leden verder te werken rond deze ideeën. Heb je interesse om hieraan mee te werken? Neem dan contact op met Stefaan Mensaert

De belangrijkste takeaway van deze interessante Blue Session: floating solar is duidelijk op weg om een gamechanger te worden.

Dankwoord en vooruitblik

We willen graag alle deelnemers hartelijk bedanken om hun ervaringen, inzichten en kennis met ons en met elkaar te delen. We zijn in het bijzonder alle sprekers heel erkentelijk voor hun medewerking aan dit geslaagde event en hun relevante inhoudelijke bijdragen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.