In de zoektocht naar gezonder voedsel en alternatieve bronnen van voedsel wordt zeewier regelmatig als potentiële oplossing naar voren geschoven. Maar is het wel mogelijk om op grote schaal zeewier te kweken in de Noordzee? Het project AlgaeDemo zocht het uit. 

In het AlgaeDemo-project realiseerden de Dutch Seaweed Group (DSG), Sioen Industries en TNO een zeewierboerderij van 1 hectare in de Oosterschelde met geavanceerde technologie. Het idee voor het project ontstond in 2017 tijdens de Seagriculture conferentie.

Na een moeilijke start en doorzetting van de partners komt dit jaar een einde aan het project, maar niet aan de kweek van zeewier (suikerwier en wakame). Integendeel, tijdens de slotconferentie op 21 april in Neeltje Jans werd over de toekomst gepraat.

Kansen voor technologie
De AlgaeDemo-site is gelegen in Schelphoek, een beschermd natuurgebied in Nederland. Hierdoor is kennis en controle van de negatieve én positieve impact op de omgeving enorm belangrijk.

TNO becijferde dat 1 ha zeeboerderij 500 kg stikstof, 24 kg fosfor en 20 ton CO2 opneemt. Aan de hand van onderwaterdrones werd de kwaliteit van het water, infrastructuur, bodem, zeewier op afstand gemonitord.

De kostprijs en grootte van drones zijn helaas niet altijd inpasbaar in de business case van aquacultuur. Door ontwikkelaars zoals Aquactic Drones wordt daarom ingezet op miniaturisatie en verdere prijsdaling.

TNO werkt aan een white paper rond opportuniteiten en innovatienoden voor dronetechnologie. Sioen buigt zich over de ontwikkeling van biodegradeerbare 1D- en 2D-substraten met een functionele leeftijd van 2-3 jaar zodat leftovers geen schade kunnen toebrengen aan het milieu.

Bezoek aan de AlgaeDemo-site

Europa in de bres voor aquacultuur

In Europa zijn ongeveer 200 productiesites van (micro en macro) algen. Hoewel de laatste jaren de productie van schelpdieren toegenomen is, levert Europa slechts 3,8 % van het wereldwijde aanbod. De Europese Commissie wil deze achterstand inhalen door initiatieven uit te rollen die de ondernemers in de aquacultuursector ondersteunen en die consumptie van ‘blue foods’ stimuleren.

Daartoe zijn naast de gekende financieringsprogramma’s zoals BlueInvest, Horizon Europe, BlueBio Fund, ook nieuwe diensten in de maak. Het EU4Algae platform dient bijvoorbeeld om actoren in de sector met elkaar te verbinden, terwijl het Aquaculture Assistance Mechanism alle informatie over financiering en projecten zal bundelen.

België als koploper

Minister van de Noordzee Van Quickenborne heeft de opdracht gegeven om een visietraject op te starten rond aquacultuur in de Belgische Noordzee. Aansluitend zal er ook wetenschappelijk onderzoek gebeuren naar de meest geschikte plaatsen voor aquacultuur binnen de Belgische Noordzee, onder meer voor zeewierkweek.

Dit onderzoek kan dan meegenomen worden in het opstellen van het volgende marien ruimtelijk plan. De Blauwe Cluster zal hier mee zijn schouders onder zetten. De overheid benadrukt wel dat meervoudig gebruik één van de drie leidende principes is in mariene ruimtelijke planning.

Voor de ontwikkeling van de Prinses Elisabeth-zone zal in elk geval onderzocht worden of meervoudig gebruik als scoringscriterium meegenomen wordt in de tendering.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.