Terugblik op infosessie rond CO2-prestatieladder

Duurzaamheid is voor De Blauwe Cluster veel meer dan een modewoord. We nemen dan ook actief stappen om onze leden op weg te helpen naar een duurzamere vorm van ondernemen en reiken daarvoor nuttige instrumenten aan. Een voorbeeld is de CO2-prestatieladder.
Nieuws
15 juni 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Heel wat bedrijven zijn zich bewust van de CO2-problematiek, maar weten niet goed hoe ze een steentje kunnen bijdragen om hier iets aan te doen. Daarom organiseerde De Blauwe Cluster op 11 juni een infosessie rond CO2-reductie met de CO2-prestatieladder.

Tijdens deze virtuele infosessie kregen de meer dan 50 deelnemers een algemene toelichting van de CO2-prestatieladder. Vervolgens namen diverse private en publieke organisaties het woord om hun ervaringen te delen.

Poll

De deelnemers kregen tijdens de infosessie ook een aantal vragen voorgeschoteld in de vorm van polls. We gaan hieronder even dieper in op bepaalde resultaten:

  • Maar liefst 94% van de deelnemers geeft aan dat de CO2-prestatieladder in de toekomst aan belang zal toenemen;
  • Opdat meer bedrijven de CO2-prestatieladder zouden gebruiken, is er in hoofdzaak nood aan meer opdrachtgevers (28%); meer samenwerking en ketenaanpak (17%); bredere bekendmaking van de CO2-prestatieladder (17%); en meer opleiding rond het instrument (14%);
  • De Blauwe Cluster kan hier vooral aan bijdragen door diverse ervaringsuitwisselingen op touw te zetten (30%); gezamenlijke acties en/of projecten te faciliteren om de sector te verduurzamen (27%); en gezamenlijke standpunten en standaarden te formuleren - overleg met overheden (21%).
c02 prestatieladder

Vervolg

De Blauwe Cluster was aangenaam verrast met de grote opkomst, en het is dan ook onze bedoeling om in de toekomst verder te werken rond dit thema. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een uitgebreid verslag, een overzicht van de antwoorden op alle vragen en een aantal vervolgactiviteiten.

Wil je meestappen in het vervolgtraject van deze infosessie rond CO2-reductie met de CO2-prestatieladder of heb je nog vragen rond dit thema? Neem contact op met Karen Vanderstraeten.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.