Onze twaalfde call staat open sinds 16 augustus 2022. Elk projectvoorstel dat past binnen de roadmaps van De Blauwe Cluster en voldoet aan de voorwaarden inzake samenwerking, komt in aanmerking voor subsidiëring. De huidige call staat open voor alle innovatiedomeinen van De Blauwe Cluster en voor alle projecttypes, met uitzondering van cSBO's.

Een projectaanvraag voorbereiden

We organiseren op vrijdag 2 september 2022 een online infosessie ter gelegenheid van onze twaalfde projectoproep. Wil je graag weten (1) welk type project je moet kiezen; (2) welke begeleiding je krijgt van De Blauwe Cluster; of (3) hoe je projectresultaten moet valoriseren? Schrijf je dan in voor de infosessie call 12.

We raden je ten sterkste aan om je project op voorhand te laten aftoetsen bij één van onze innovatiemanagers. Op die manier ben je er 100% zeker van dat je voorstel ontvankelijk is.

Een projectaanvraag indienen

Alle projectvoorstellen voor O&O-projecten, ICON-projecten en pilootstudies moeten voor de einddatum als 10-pager aangemeld worden bij De Blauwe Cluster. Na goedkeuring door de stuurgroep, kan de 10-pager verder uitgewerkt worden tot full proposal voor indiening bij VLAIO op 16 december 2022, 12u. Tijdens de voorbereiding van het project biedt De Blauwe Cluster ondersteuning aan de projectpartners. 

De deadline voor het aanmelden van een project is vrijdag 14 oktober om 12u.

Projectvoorstellen voor cSBO-projecten kunnen tijdens deze call niet ingediend worden. Haalbaarheidsstudies zijn niet gebonden aan een specifieke call en kunnen doorlopend worden ingediend.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.