Twee nieuwe projecten van De Blauwe Cluster goedgekeurd

Innovatie biedt heel veel mogelijkheden om de operationele efficiëntie van offshore windparken te verhogen. Het spreekt dan ook vanzelf dat heel wat bedrijven hier sterk op inzetten. De Blauwe Cluster werkt hier graag aan mee.
Nieuws
25 maart 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Offshore windenergie is een hot item. Deze bron van hernieuwbare energie zal een belangrijke rol spelen in de energietransitie en in de realisatie van de Belgische klimaatambities. De federale regering streeft er dan ook naar om de capaciteit aan offshore windenergie te verdubbelen tegen 2030.

Om een optimaal rendement van de offshore windparken te bereiken, is het belangrijk te kijken waar er nog mogelijkheden zijn om de kosten van uitbating te verlagen. Twee projectvoorstellen die daarop inspelen, werden onlangs goedgekeurd. Maak kennis met de projecten SMARAGD en OPAL.

offshore wind internationalisation sea

SMARAGD

In het project SMARAGD wordt een nieuw concept ontwikkeld voor gegarandeerde leveringen van goederen aan offshore windparken aan de hand van onbemande dienstvaartuigen. Deze vaartuigen moeten ervoor zorgen dat personeelsleden zich maximaal kunnen bezighouden met de onderhoudswerkzaamheden zelf en zo weinig mogelijk tijd verliezen ten gevolge van niet beschikbare onderdelen. 

Verschillende beschikbare technologieën zullen daarbij gecombineerd worden om een standaardconcept voor scheepsromp, groene voortstuwing, modulaire cargo en automatische navigate uit te werken. De daaruit voortvloeiende hogere graad van autonomie zal het aantal menselijke interventies en de hieraan gekoppelde risico’s en kosten verminderen.

Partners: GEOxyz (lead); e-BO EnterprisesMULTI.engineering; en ERPA Industrial Supplier

OPAL

OPAL

Het OPAL-project wil de beschikbare werktijd voor onderhoud verhogen door de kosten van niet-uitgevoerde of mislukte transfers van goederen en personeel te verminderen en het planningsproces te optimaliseren. Daarnaast willen de partners ook  de voorspelbaarheid vergroten door minder afhankelijk te worden van menselijke expertise. 

Het uiteindelijke doel is de toegankelijkheid van offshore infrastructuur te voorspellen gebaseerd op bepalende omgevingsfactoren en aan de hand van deze voorspellingen een optimale planning op te stellen voor een kostenefficiënte uitvoering van de offshore onderhoudsactiviteiten. 

Partners: e-BO Enterprises (lead); dotOceanMULTI.engineeringGEOxyzUGent IDlabs; en UGent Waves 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.