De oceaan kan een belangrijke rol spelen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Om het potentieel van de oceaan duurzaam te benutten, is er wel nog heel wat wetenschappelijk onderzoek nodig. Daarom zet de VN gedurende het komende decennium sterk in op oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling.

Op dit moment is de oceaan al een heel belangrijke factor op het vak van voedselvoorziening, klimaatregulatie en zuurstofproductie. De wereldbevolking blijft echter toenemen, en de mogelijkheden op land zijn zo goed als bereikt. Er wordt dan met het oog op de toekomst steeds meer naar de oceaan gekeken. 

Een toename van de activiteiten op zee mag echter er niet toe lijden dat de ecosystemen van de oceaan erop achteruitgaan. De focus moet dan ook liggen op duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen. Op die manier kan de fragiele natuurlijke omgeving beter in stand gehouden worden.

Wetenschappelijk onderzoek kan ertoe bijdragen om de maritieme hulpbronnen op een duurzame manier in te zetten. Degelijke kennis over de oceaan is ook cruciaal om ons beter te wapenen tegen de klimaatverandering en de impact daarvan te beperken. 

De Ocean Decade is de perfecte gelegenheid om oceaanwetenschappen te promoten als instrument voor duurzame ontwikkeling en om met vernieuwende oplossingen voor de dag te komen voor een gezondere, veerkrachtigere en duurzame oceaan.

De VN wil de komende 10 jaar dan ook meer mensen en middelen mobiliseren om het onderzoek van de oceaan verder te stroomlijnen en te stimuleren.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.